Laur Eksperta dla Szkoły Motywacji

Medexpress

Opublikowano 28 lutego 2019, 08:30

Medexpress

Opublikowano 28 lutego 2019, 08:30

SM–WALCZ O SIEBIE od 8 lat zrzesza środowisko osób chorych na stwardnienie rozsiane, ich rodzin i przyjaciół. Działaniom wprost do pacjentów służy portalem e-learningowy Szkoła Motywacji. ( www.szkola-motywacji.pl). Działa od ponad roku, zrzeszył specjalistów medycznych, klinicystów i ekspertow chcących podzielić się swoja wiedzą już w ponad 250 filmach.
Patronat Honorowy nad Szkołą Motywacji objęły Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uczelnia Łazarskiego, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Instytut Komunikacji Zdrowotnej. Partnerami są wiodące organizacje pacjenckie, kancelarie prawne, pomioty oferujące pomoc psychologiczną.
Głównym założeniem portalu było polepszenie oceny relacji na linii pacjent-lekarz, co ma bezpośrednie przełożenie na zadowolenie z życia i właściwą projekcję terapii.
W połowie 2018 roku przeprowadzono ewaluacyjne badanie społeczne. (Maison&Partners CAWI, n=358 osób). Dzięki zdobytej wiedzy, większość badanych ocenia swojego lekarza pozytywnie (60% osób odpowiedziało „bardzo dobrze” lub „raczej dobrze”). Zmniejszyła się również liczba osób negatywnie oceniających lekarza: obecnie jest to 9%, zaś w 2016 było to 14%. Wygląda więc na to, że ocena lekarza sukcesywnie poprawia się.
Z zakresu umiejętności i kompetencji lekarza najwyżej oceniana jest uprzejmość – 82% osób bardzo dobrze lub raczej dobrze ocenia tę cechę. Prawie ¾ osób pozytywnie ocenia jasność komunikacji oraz kompetencje i wiedzę merytoryczną. 62% osób pozytywnie ocenia przekazywanie informacji. W porównaniu do danych z 2016, wzrosła ocena na wymiarach: jasność komunikacji, kompetencje i wiedza merytoryczna oraz przekazywanie wszystkich potrzebnych informacji.
Podobnie jak ogólna ocena lekarza poprawia się, tak i ocena lekarza w aspekcie partnera w terapii. Warto zwrócić uwagę, że w 2016 prawie 1/3 osób przyznała, że to lekarz o wszystkim decyduje. Obecnie w ten sposób myśli niespełna 1/5 badanych.
Prawie 70% badanych deklaruje, że decyzja o obecnej terapii została przedyskutowana z lekarzem i podjęta wspólnie z nim. Jest to dość optymistyczny wynik, biorąc pod uwagę, że w 2016 ponad połowa osób twierdziła, że lekarz zalecił daną terapię i nie rozważano innych opcji. Jest to kolejny wynik potwierdzający, że relacja pacjent-lekarz powoli przesuwa się w stronę partnerstwa.
W badanej próbie, Szkoła Motywacji (www.szkola-motywacji.pl) osiągnęła, po roku działania portalu, najwyższy wynik w znajomości spontanicznej – nazwę portalu wpisała prawie 1/3 osób. Wśród osób, które słyszały o Szkole Motywacji, znaczna większość, prawie 80%, odwiedziła kiedyś portal. Z kolei w grupie odwiedzających, ponad połowa zarówno odwiedza stronę, jak i ogląda filmy na niej umieszczone przynajmniej raz na miesiąc. Ważną informacją jest fakt, że ¾ osób nieznających Szkoły Motywacji wyraża chęć odwiedzenia tego portalu. Zarówno osobom znającym, jak i nieznającym portalu, podoba się idea Szkoły Motywacji, uważają ją za potrzebną inicjatywę, a materiały na stronie za mogące dawać pomoc lub wsparcie. Takie zdanie ma prawie 80% badanych.

„Dzielenie się wiedzą jest w mojej ocenie sprawą priorytetową” mówi Malina Wieczorek, prezes Fundacji SM-walcz o siebie – „oprócz szerokiej komunikacji w mediach, wysłaliśmy listy przewodnie i plakaty przekierowujące na nasze strony do 128 oddziałów prowadzących Programy Lekowe.”
Informacja została wysłana również do Partnerów Instytucjonalnych, z zaproszeniem do bezpośredniego korzystania z nagrań, w tym do organizacji pozarządowych – 4761, ośrodków pomocy społecznej – 2389, urzędów miast i gmin - 2503; urzędy marszałkowskie - 15. Razem daje to 9668 odbiorców instytucjonalnych.

Fundacja SM-walcz o siebie kontynuuje działania zarówno w zakresie realizacji kampanii, kolejnych nagrań oraz badań społecznych jak i zmian systemowych. „Nagrody są legitymacją jakości działań, ale przede wszystkim zobowiązaniem do dalszej wytężonej pracy”- podsumowuje szefowa Fundacji Malina Wieczorek, finalistka konkursu Bizneswomen Roku w kategorii działalność społeczna.

www.szkola-motywacji.pl
www.sm-walczosiebie.pl

Źródło: mat. prasowe

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Malina Wieczorek / SM / stwardnienie rozsiane / szkoła motywacji / SM - Walcz o siebie
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28