Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Ciężko chorzy pacjenci otrzymają dostęp do nowoczesnych technologii ratujących życie. Nowe zarządzenie NFZ już obowiązuje

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 8 stycznia 2024 14:04

Ciężko chorzy pacjenci otrzymają dostęp do nowoczesnych technologii ratujących życie. Nowe zarządzenie NFZ już obowiązuje - Obrazek nagłówka
Od początku roku obowiązuje opublikowane pod koniec listopada zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wprowadzające innowacyjne technologie i terapie do koszyka świadczeń gwarantowanych. Sprawdzamy, co zostało objęte refundacją w zakresie leczenia pacjentów kardiologicznych

Wśród technologii objętych refundacją jest mechaniczne wspomaganie serca pompą wspomagającą lewą komorę serca u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, niekwalifikujących się do transplantacji serca jako terapia docelowa (LVAD). Urządzenia do mechanicznego wspomagania krążenia (LVAD) są alternatywną formą leczenia niewydolności mięśnia sercowego. To istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy liczba dawców wciąż jest zbyt mała. Technologia wykorzystana w pompach najnowszej generacji LVAD pozwala na osiągnięcie przeżycia pacjentów na poziomie uzyskiwanym przez pacjentów po przeszczepieniu serca i umożliwia jej zastosowanie już nie tylko u pacjentów kwalifikujących się do przeszczepienia serca, jako pomost do przeszczepu (BTT), ale również u pacjentów ze znacznie gorszymi rokowaniami czyli niekwalifikującymi się do przeszczepienia serca, jako terapia docelowa (DT).

Monitorowanie zdarzeń arytmicznych przy użyciu wszczepialnych rejestratorów zdarzeń (ILR) będzie refundowane u chorych po kryptogennym udarze mózgu oraz po nawracających utratach przytomności, których przyczyny nie udało się ustalić pomimo rozszerzonej diagnostyki. Technologia jest stosowana do diagnostyki omdleń w przebiegu migotania przedsionków oraz prewencji udarów kryptogennych. Niewielki, wszczepialny podskórnie rejestrator rytmu serca., poprzez komunikację Bluetooth oraz aplikację na smartfonie pacjenta, zapewnia szybką diagnozę, lepszą jakość zapisu EKG i umożliwia przyśpieszenie kwalifikacji do leczenia interwencyjnego arytmii ograniczając przy tym konieczność wizyt lekarskich.

W koszyku świadczeń gwarantowanych znalazła się przezcewnikowa naprawa niedomykalności zastawki trójdzielnej metodą brzeg – do brzegu za pomocą klipsa. Pacjenci z rozpoznaną dysfunkcją układu krążenia to grupa poważnego zagrożenia ryzkiem powikłań, dlatego rośnie znaczenie przezcewnikowych implantacji zastawek.

Wszczepienie przezcewnikowe bezelektrodowego systemu do stymulacji jednojamowej jest to z kolei nowa generacja tego typu urządzeń i szansa dla pacjentów, u których zastosowanie tradycyjnego stymulatora wiąże się z ryzykiem infekcji. Dodatkowo zabieg implantacji technologii jest małoinwazyjny.

Wycena powyższych procedur nie uwzględnia cen wyrobów medycznych. Zgodnie z treścią zarządzenia, wprowadzono jednak możliwość rozliczenia kosztu wyrobów medycznych na podstawie faktury zakupu.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także