Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
WAŻNE

Brakuje antybiotyków. Nie uwierzysz co radzą agencje europejskie

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 18 lipca 2023 09:29

Brakuje antybiotyków. Nie uwierzysz co radzą agencje europejskie - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock
Komisja Europejska, Szefowie Agencji Leków (HMA) i Europejska Agencja Leków wydali rekomendacje dotyczące działań mających na celu uniknięcie niedoborów kluczowych antybiotyków stosowanych w leczeniu infekcji dróg oddechowych wśród pacjentów w Europie w kolejnym sezonie zimowym. Zalecenia te, opracowane przez Grupę Sterującą ds. Niedoborów i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych (MSSG), uzupełniają proces opracowywania unijnego wykazu leków o krytycznym znaczeniu. W ścisłej współpracy z państwami członkowskimi UE Komisja Europejska podejmie operacyjne działania następcze, w tym, w razie potrzeby, ewentualne wspólne zamówienia.

Prezes URPLiPB opublikował informację ws. rekomendacji wydanych przez KE, HMA i EMA dot. działań pozwalających uniknąć niedoborów kluczowych antybiotyków stosowanych w leczeniu infekcji dróg oddechowych w nadchodzącym sezonie zimowym.

Jeśli popyt w nadchodzącym sezonie zimowym będzie podobny do średniego poziomu zużycia w poprzednich latach, zebrane dane sugerują, że podaż w UE doustnych preparatów obejmująca kluczowe antybiotyki pierwszego i drugiego rzutu do leczenia infekcji dróg oddechowych będzie odpowiadać popytowi w nadchodzącym sezonie zimowym. EMA i Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) będą nadal współpracować z podmiotami odpowiedzialnymi posiadającymi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, aby wzmocnić środki mające na celu zwiększenie podaży niektórych antybiotyków dożylnych.

Aby lepiej przygotować się na sezon zimowy, Grupa Sterująca EMA ds. Braków Leków (MSSG) uzgodniła następujące zalecenia dotyczące proaktywnych działań:

- Zwiększenie produkcji kluczowych antybiotyków: Aby uniknąć niedoborów w nadchodzącym sezonie jesienno-zimowym, EMA i HERA zalecają kontynuowanie współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi posiadającymi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w celu zintensyfikowania działań mających na celu zwiększenie produkcji. Wczesne działania przed sezonem jesienno-zimowym powinny dać producentom wystarczająco dużo czasu na zapewnienie wystarczających mocy produkcyjnych, aby sprostać zapotrzebowaniu.

- Monitorowanie podaży i popytu: EMA i Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi będą nadal monitorować popyt i dostawy we współpracy z przedsiębiorstwami. Biorąc pod uwagę, że podjęte środki mają na celu zapewnienie wystarczającej podaży, wszystkim zainteresowanym stronom przypomina się o normalnym zamawianiu leków, bez konieczności ich gromadzenia. Gromadzenie zapasów leków może dodatkowo obciążyć dostawy i spowodować lub zwiększyć niedobory.

- Świadomość społeczna i rozważne stosowanie: Antybiotyki powinny być stosowane rozważnie, aby utrzymać ich skuteczność i uniknąć oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Lekarze mają do odegrania kluczową rolę, a antybiotyki powinny być przepisywane wyłącznie w celu leczenia infekcji bakteryjnych. Nie nadają się one do leczenia infekcji wirusowych, takich jak przeziębienie i grypa, gdzie nie są skuteczne. Zaleca się również inicjatywy mające na celu podnoszenie świadomości obywateli.

Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z czerwca 2023 r. EMA i Komisja Europejska za pośrednictwem HERA będą nadal ściśle monitorować popyt i podaż oraz współpracować z podmiotami odpowiedzialnymi posiadającymi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przez pozostałą część roku, aby wcześnie wykryć wszelkie nieoczekiwane niedobory dostaw i podjąć wszelkie niezbędne środki. Specjalne posiedzenie Rady HERA z udziałem przedstawicieli ministerstw zdrowia państw członkowskich, Komisji i branży odbędzie się w czwartek 20 lipca w celu dalszego omówienia sprawy i uzgodnienia ewentualnych dodatkowych kroków.

Rekomendacje opierają się na danych zebranych przez EMA i Urząd Komisji Europejskiej ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) na temat szacunkowego popytu i podaży szeregu kluczowych antybiotyków stosowanych w leczeniu infekcji dróg oddechowych (amoksycylina, amoksycylina / kwas klawulanowy, penicylina V, azytromycyna, klarytromycyna, ceftriakson, cefotaksym i piperacylina-tazobaktam). Wybrane antybiotyki należą do grup antybiotyków WHO Access and Watch, co podkreśla znaczenie ich właściwego stosowania i dostępności. Dane dotyczące prognoz podaży i zdolności produkcyjnych zostały dostarczone przez kluczowe podmioty odpowiedzialne posiadające pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Zostały one następnie dopasowane do szacunków popytu, które uzyskano z historycznych danych dotyczących sprzedaży tych leków w sezonie zimowym w UE/EOG.

Źródło: URPL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także