Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie
KZDiM

Prof. Teresa Jackowska: W profilaktyce wirusa RS rekomendowane jest podawanie nowego przeciwciała

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 1 września 2023 11:53

Rozmowa z prof. Teresą Jackowską, prezesem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, przeprowadzona podczas Kongresu Zdrowia Dzieci i Młodzieży

Wirus RS jest groźny szczególnie dla małych dzieci. Dla jakich grup dzieci w tej chwili dostępna jest profilaktyka?

Od kilku lat w Polsce w profilaktyce stosuje się przeciwciało monoklonalne: paliwizumab. Biernie zapobiega ono zakażeniom syncytialnym wirusem oddechowym, który skrócie nazywamy RS. Objęte tą profilaktyką są bardzo ważne grupy ryzyka, czyli wcześniaki, jak również dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną. Od września tego roku ta grupa zostaje poszerzona o dzieci z wadami serca. Bardzo dobrze, że te dzieci w sezonie infekcyjnym, który zaczyna się w październiku, a ostatnie dwa lata pokazały, że również wcześniej były te zachorowania, otrzymują w zależności od tego, kiedy się urodzą od 3 do 5 dawek paliwizumabu. Przeciwciało jest podawane co miesiąc w miejscu, które na prowadzenie takiej profilaktyki ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Tak wygląda sytuacja teraz. Oczywiście grupy objęte profilaktyką niewątpliwie rosną i rosły przez ostatni czas. A jakie są rekomendacje? Jakie grupy powinny być objęte profilaktyką?

W sierpniu ukazało się najnowsze stanowisko Amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień (ACIP), jak i Amerykańskiej Akademii Pediatrii. Rekomendowane jest u wszystkich noworodków i niemowląt podawanie kolejnego, nowego przeciwciała monoklonalnego: nirsevimabu. Ma ono nad tym obecnie stosowanym tę wyższość, że podaje się je tylko raz, domięśniowo. Chroni ono dziecko przed zachorowaniem w danym sezonie, w którym to zakażenie występuje, dlatego rekomenduje się je u wszystkich noworodków donoszonych, urodzonych, które jeszcze nie ukończyły 8 miesiąca życia w danym sezonie infekcyjnym. Oczywiście te rekomendacje mogą być indywidualne, w zależności od epidemiologii wirusa w danej szerokości geograficznej.

To bardzo ważna rekomendacja, która z ogromnym zainteresowaniem została też przyjęta przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne. Mam nadzieję, że zarząd i prezydium zarekomendują wprowadzenie tego przeciwciała. Póki co nie ma dostępności tego leku w Polsce. Jeśli będzie dostępny, to nasze rekomendacje będą właśnie takie. Nie jest to szczepionka, która wymaga aktywności całego układu immunologicznego, który niejednokrotnie u tych najmłodszych dzieci może być słabszy, zwłaszcza u wcześniaków. Podajemy gotowe przeciwciało, by dziecko w pierwszych miesiącach życia, nie zachorowało na ciężką chorobę, jaką jest zapalenie oskrzelików, które może powodować ciężką niewydolność układu oddechowego.

Dziękuję za rozmowę.

Zobacz także