Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Receptomaty. Wnioski z Naczelnej Izby Lekarskiej

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 4 lipca 2023 10:47

Receptomaty. Wnioski z Naczelnej Izby Lekarskiej - Obrazek nagłówka
nil
W Naczelnej Izbie Lekarskiej odbyło się spotkanie grupy roboczej poświęcone problemowi tzw. receptomatów z udziałem Dariusza Samborskiego, Mikołaja Sinicy — członków Prezydium NRL, Artura Drobniaka — dyrektora Centrum Innowacji i Telemedycyny NIL, Jana Pachockiego — prezesa Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, Andrzeja Osucha — wiceprezesa Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza oraz Pawła Kaźmierczyka i Piotra Soszyńskiego — członków Zarządu Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza.

Efekt dyskusji stanowią następujące wnioski:

  • Środowisko medyczne, tj. samorząd lekarski, towarzystwa naukowe, reprezentanci świadczeniodawców, organizacje pacjenckie oraz instytucje łączące interesariuszy telemedycyny są przekonani i zdecydowanie optują za koniecznością wprowadzenia jednolitego standardu świadczeń telemedycznych, szczególnie mając na uwadze bezpieczeństwo i dobro pacjenta.
  • Brak należytego standardu świadczenia telemedycznego skutkuje próbami wprowadzenia doraźnych rozwiązań administracyjnych w postaci ograniczania liczby wystawianych recept, a nie rozwiązuje problemu związanego z działalnością tzw. receptomatów. 
  • Standard nie rozwiąże spraw śledczych: kontroli wojewody, MZ i OROZ. Umożliwi jednak znaczące ograniczenie patologicznej działalności tzw. receptomatów i da narzędzia organom kontrolnym. Ponadto wskaże lekarzom zasady prawidłowego udzielania teleporad wraz z precyzyjną wiedzą o prawidłowej organizacji takiego świadczenia zdrowotnego. Co więcej, znacznie zwiększy bezpieczeństwo udzielania świadczeń pacjentom.
  • Potrzebne są adekwatne narzędzia nadzoru i kontroli wraz z efektywnym sankcjonowaniem świadczeniodawców wystawiających zdalnie recepty i zwolnienia niezgodnie z wymaganymi przepisami,  standardami oraz ze sztuką medyczną.
  • Obecny system daje możliwość weryfikacji nadużyć dotyczących liczby wystawianych e-recept i e-zwolnień. Należy połączyć działania interesariuszy we wspólnym zapobieganiu nieprawidłowościom w tym zakresie. 
  • Samorząd lekarski i jego organy odpowiedzialności zawodowej muszą mieć prawne możliwości inicjowania działań wobec lekarzy, którzy prowadzą praktykę w sposób naruszający przepisy prawa oraz zasady etyki zawodowej. Aktualnie podjęcie interwencji przez samorząd wymaga zgłoszenia ze strony pacjenta lub instytucji ustawowo kontrolujących podmioty lecznicze, czyli  wojewody lub MZ.
  • Ankieta pacjenta nie może być wyłączną podstawą do udzielenia świadczenia. W ramach badania problemu zdrowotnego pacjenta kontakt synchroniczny, zakładający rozmowę profesjonalisty medycznego z pacjentem, jest niezbędny.
  • Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta w trakcie świadczeń medycznych, konieczne jest udzielenie lekarzowi praktycznej możliwości bezpośredniego dostępu do pełnej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym również udzielanej w innych podmiotach wymaganej dla danego świadczenia, w tym historii recept. 

Źródło: NIL

Zobacz także