Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Pacjenci też chcą zmiany zasad odpowiedzialności personelu medycznego za zdarzenia niepożądane

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 8 kwietnia 2024 09:49

Pacjenci też chcą zmiany zasad odpowiedzialności personelu medycznego za zdarzenia niepożądane - Obrazek nagłówka
fot. Piotr Wójcik
Rada Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia poparła postulaty Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie zmiany zasad odpowiedzialności personelu medycznego.

Przypomnijmy, samorządy zawodowe lekarzy oraz pielęgniarek i położnych domagają się zmiany modelu odpowiedzialności medyków za zdarzenia niepożądane. We wspólnym stanowisku wskazały, że polski system ochrony zdrowia, oparty na poszukiwaniu winnych i ich karaniu, nie służy poprawie jakości opieki nad pacjentem.

„Aktualny system, skoncentrowany na poszukiwaniu winnych celem pociągnięcia ich do odpowiedzialności karnej, nie realizuje podstawowego priorytetu polityki zdrowotnej, jakim jest poprawa jakości opieki nad pacjentem, przy tym niszczy zaufanie między pacjentami a personelem medycznym, nie sprzyja także rozwojowi i kształceniu kadr medycznych, zwłaszcza w obszarach medycyny, w których ryzyko powikłań czy niepowodzenia leczniczego jest wyższe i sprzyja emigracji wykwalifikowanego personelu medycznego za granicę”, wskazywali w stanowisku z 14 lutego.

Zmiana podejścia do sytuacji, w których procedury medyczne zakończyły się niepowodzeniem, powinna w ocenie samorządów polegać na zdjęciu z pracowników ochrony zdrowia ryzyka odpowiedzialności karnej za czyny nieumyślne. Jest to kluczowe, aby mogli skupić się na udzielaniu skutecznej pomocy pacjentom. Samorządy wzywają również do wprowadzenia mechanizmów umożliwiających pacjentom uzyskanie rekompensaty za ewentualne szkody w sposób efektywny, szybki i pozasądowy.

Rada Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia na posiedzeniu 20 marca poparła stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także