Redukuje wagę i ...

Dr n. med. Marek Derkacz

Magiczne działanie czosnku - odchudza i zmniejsza insulinooporność!

Dr n. med. Marek Derkacz

Opublikowano 27 lipca 2020, 07:18

Fot. arch. red.
Dr n. med. Marek Derkacz

Opublikowano 27 lipca 2020, 07:18

W najnowszym numerze naukowego czasopisma: „Complementary Therapies in Medicine” opublikowano niezwykle ciekawy artykuł na temat wpływu suplementacji sproszkowanego czosnku na insulinooporność, stres oksydacyjny oraz skład ciała u pacjentów z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby.

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) stanowi najczęstszą przewlekłą chorobę wątroby na świecie, niezwiązaną ze spożywaniem alkoholu.

Czynnikami ryzyka NAFLD są otyłość, dyslipidemia, czyli zaburzenia gospodarki lipidowej, insulinooporność, cukrzyca typu 2, narażenie na nadmierny stres oksydacyjny oraz zespół objawów, nadal przez część autorów określanych mianem zespołu metabolicznego.

Nieco mniejszy związek przyczynowy z chorobą przypisuje się obturacyjnemu bezdechowi sennemu, zespołowi policystycznych jajników oraz niedoczynności tarczycy.

W najnowszym numerze czasopisma znalazł się artykuł, w którym badacze postanowili zbadać wpływ suplementacji czosnkiem w proszku na wymienione powyżej czynniki ryzyka ... u pacjentów z NAFLD.

W trwającym 12 tygodni randomizowanym, kontrolowanym badaniu klinicznym uczestniczyło dziewięćdziesięciu pacjentów. Badane osoby zostały podzielone na dwie grupy. Osoby będące w pierwszej grupie otrzymywały codziennie cztery tabletki z substancją czynną (każda powlekana tabletka zawierała 400 mg sproszkowanego czosnku).

Druga grupa, będąca zarazem grupą kontrolną otrzymywała tzw. placebo, czyli tabletki zawierające substancję o działaniu obojętnym, a więc nie mające wpływu na stan ich zdrowia.

Wyniki badania okazały się bardzo obiecujące. W grupie osób leczonej wyciągiem z czosnku w porównaniu z grupą kontrolną zaobserwowano m.in.:

- istotny spadek obwodu talii pacjentów (p = 0,001),

- redukcję procentowej zawartości tkanki tłuszczowej (p <0,001)

- istotnie niższe stężenie glukozy w surowicy krwi na czczo (p = 0,01)

- mniejsze stężenie insuliny (p <0,001), a więc znaczną redukcję insulinooporności (P <0,001)

- wzrost masy mięśni szkieletowych (P = 0,002),

- redukcję stężenia dialdehydu malonowego MDA (P <0,001),

MDA jest głównym produktem peroksydacji wolnych kwasów tłuszczowych, uznawanym za biologiczny marker stresu oksydacyjnego, będącego źródłem wielu chorób - w tym chorób nowotworowych, miażdżycy, udarów i zawałów serca.

Zmniejszenie stężenia MDA we krwi, obserwowane u badanych osób może w dłuższej perspektywie czasowej odgrywać niebagatelną rolę w prewencji nowotworów

i chorób układu krążenia.

Ponadto w grupie osób otrzymujących kapsułki zawierające czosnek stwierdzono:

- większe stężenie dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) w surowicy (P <0,001)

SOD jest istotnym elementem obrony komórek przed toksycznym działaniem wolnych rodników tlenowych, a w wielu badaniach wykazano jej ochronną rolę, zmniejszającą ryzyko powstawania nowotworów.

Wyniki przeprowadzonego badania były zaskakujące, bowiem okazało się, iż suplementacja pacjentów sproszkowanym czosnkiem istotnie zmniejszyła czynniki ryzyka rozwoju NAFLD, redukując m.in. insulinooporność oraz ilość tkanki tłuszczowej, co może mieć także przełożenie w leczeniu innych stanów przebiegających z insulinooporością oraz wzmacniać skuteczność terapii mającej na celu redukcję masy ciała w nadwadze, czy otyłości.

Choć na obecnym etapie z pewnością potrzebne są dalsze badania, które pozwolą określić wpływ czosnku na hepatocyty u pacjentów z NAFLD, ale również ocenią wpływ preparatu na zdrowe osoby. Kontynuowane w rozszerzonej formule umożliwią również określenie bezpiecznej dawki leku, optymalnego czasu trwania terapii i jej docelowej, rzeczywistej skuteczności.

Skuteczności, określanej również poprzez stopień i trwałość osiągniętych efektów.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

otyłość / Marek Derkacz / czosnek / leczenie otyłości / insulinooporność / niealkoholowe zapalenie wątroby
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31