Minister powołuje Krajową Radę do spraw Neurologii

Medexpress

Opublikowano 25 lutego 2022, 06:00

Medexpress

Opublikowano 25 lutego 2022, 06:00

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Rady – prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii;

2) Zastępca przewodniczącego Rady – Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie Rady:

a) dr n. med. Paweł Gruenpeter, kierownik Oddziału Neurologii z Pododdziałem Neurologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,

b) prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, zastępca kierownika Kliniki Neurologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

c) dr hab. n. med. Aneta Lasek-Bal, kierownik Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne Szpital w Ochojcu,

d) dr hab. n. med. Maciej Niewada, adiunkt, Katedra Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny,

e) prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, kierownik Oddziału Neurologicznego i Udarowego, Szpital św. Wojciecha, Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku,

f) prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik, kierownik Oddziału Neurologii, Katedra Neurologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szpital Uniwersytecki w Krakowie,

g) dr hab. n. med. Iwona Szarzyńska-Długosz, adiunkt w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Kierownik Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej,

h) dr n. med. Bernard Waśko, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych,

i) przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,

j) sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań Rady należy:

1) opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia strategii i propozycji działań w zakresie organizacji opieki nad chorymi z: a) udarem mózgu, b) chorobą Alzheimera, c) chorobą Parkinsona, d) padaczką, e) stwardnieniem rozsianym, f) innymi chorobami neurologicznymi, na polecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) opracowywanie, we współpracy ze stowarzyszeniami będącymi towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, standardów postępowania medycznego w zakresie chorób neurologicznych i ich upowszechnianie;

3) opracowanie kryteriów jakościowych, związanych z diagnostyką i leczeniem neurologicznym;

4) przygotowanie rekomendacji w zakresie innowacyjnych technologii, które mają zastosowanie w diagnostyce i leczeniu schorzeń neurologicznych.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Neurologia / Krajowa Rada do spraw Neurologii
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31