Ministerstwo o projekcie ustawy refundacyjnej: zyskają pacjenci

Medexpress

Opublikowano 06 wrzesnia 2016, 09:02

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 06 wrzesnia 2016, 09:02

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że projekt ustawy refundacyjnej sam w sobie nie generuje dodatkowych kosztów dla publicznego płatnika. Ustawa refundacyjna daje jedynie narzędzia ministrowi zdrowia do wydawania decyzji administracyjnych w przedmiocie obejmowania leków refundacją.

Projekt ustawy – refundacyjny tryb rozwojowy

Projekt nie mówi o tym, że elementem instrumentu dzielenia ryzyka byłyby zobowiązania inwestycyjne firm. Chodzi o aktywność biznesową producenta na terytorium Polski. Przygotowano procedurę, która pozwoli – przejrzyście i rzetelnie – ocenić istotne dla polskiej gospodarki aspekty działalności firmy. Będą to m.in.:

  • aktywność inwestycyjna,
  • prowadzona działalność badawczo-rozwojowa,
  • poziom innowacyjności,
  • podatki,
  • zatrudnienie pracowników.

Jeśli polityka refundacyjna ma służyć społeczeństwu także poprzez wspomaganie realizacji celów rozwojowych państwa, to państwo polskie powinno zwiększyć nakłady na refundację leków – i takie właśnie przepisy zostały zawarte w projekcie ustawy. W szerokiej perspektywie pacjenci mogą tylko zyskać na wprowadzeniu rozwiązań nazywanych refundacyjnym trybem rozwojowym.

Podatnicy nie będą ponosili kosztów „wpadek firm”

Nieprawdziwa jest także teza, że to podatnicy będą finansować „wpadki firm”. Ani obecna procedura refundacyjna, ani planowane zmiany nie wprowadzają rozwiązań, które mogłyby prowadzić to takich wniosków.

Główny cel stworzenia budżetu na innowacje to zwiększenie dostępu pacjentów do leków oraz rozwój badań i działalności firm farmaceutycznych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zakresie w jakim minister zdrowia będzie uwzględniał taką działalność przy obejmowaniu produktu refundacją, będą wykorzystywane środki finansowe pochodzące z jego dotacji. Dzięki temu nie będą naruszane środki ze składek zdrowotnych. Natomiast zobowiązania związane z działalnością wnioskodawcy będą zapisane w decyzji administracyjnej (w części dotyczącej uzgodnionego instrumentu dzielenia ryzyka). Elementem tego instrumentu, służącym zabezpieczeniu budżetu na innowacje, będzie określenie kwoty wydatków, po przekroczeniu której wnioskodawca zwróci kwotę przekroczenia. Jednocześnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby instrument dzielenia ryzyka składał się z innych elementów związanych z produktem, takich jak ma to miejsce obecnie, np. obowiązek sprzedawania do szpitali leków po niższej niż urzędowa cena.

Budżetem na innowacje będzie dysponował NFZ. Z tych środków będą mogły być współfinansowane produkty lecznicze:

  • które nie mają refundowanego odpowiednika w danym wskazaniu w danej grupie limitowej,
  • stosowane we wskazaniach ultrarzadkich.

Dzięki rozwiązaniom zaproponowanym w projekcie ustawy pacjenci zyskają dostęp do leków, które obecnie nie są refundowane.

Wprowadzenie refundacyjnego trybu rozwojowego umożliwi wspieranie działalności gospodarczej firm nakierowanych na rozwój ochrony zdrowia w naszym kraju, motywując je do zwiększenia wysokości podatków odprowadzonych w Polsce i rozwijania działalności podnoszącej know-how w naszym kraju – co wpłynie na zatrudnienie, rozwój prowadzonych badań oraz eksport polskich towarów za granicę.

Źródło: mz.gov.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Andrzej Jacyna / Krzysztof Łanda
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31