Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem nowelizacji prawa farmaceutycznego

Alicja Dusza

Opublikowano 07 pazdziernika 2016, 09:25

Źródło: MZ
Alicja Dusza

Opublikowano 07 pazdziernika 2016, 09:25

Projekt nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne jest obecnie na etapie analizowania rozwiązań możliwych do wprowadzenia. W pracach tych staramy się uwzględniać postulaty wszystkich środowisk, które były zgłaszane do nas w ostatnich miesiącach. Współpracujemy też z Naczelną Radą Aptekarską. Nie została jeszcze podjęta decyzja, jakie rozwiązania zostaną przyjęte.

Wprowadzenie opłaty dyspensyjnej jest tylko jednym z omawianych wariantów.

Każda zmiana wymaga dogłębnej analizy – zarówno pod katem zasadności przyjęcia danego rozwiązania z punktu widzenia możliwości osiągnięcia pożądanego przez resort celu, jak i pod kątem skutków takiej regulacji.

W żadnym wypadku nie zostaną zaakceptowane rozwiązania, których wdrożenie wiązałoby się ze zwiększeniem cen leków dla pacjentów.

Obecnie w resorcie cały czas trwają prace analityczne, dlatego też trudno mówić o szczegółach możliwych rozwiązań.

Po zaakceptowaniu przez Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia projektu nowelizacji, zostanie przekazany do konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych. Wówczas będzie możliwa dyskusja o planowanych zmianach.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Prawo farmaceutyczne / Krzysztof Łanda
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31