Młodzi lekceważą HIV?

Thinkstock/GettyImages
Młodzi dorośli o wiele rzadziej poddają się badaniu w kierunku HIV niż osoby nieco starsze – alarmują eksperci z Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
Tomasz Kobosz 2018-01-29 14:13

Naukowcy z CDC sprawdzili u jakiego odsetka Amerykanów w różnych grupach wiekowych nigdy nie wykonano testu w kierunku HIV.

Badanie objęło 9321 mężczyzn i 11300 kobiet w wieku 15-44 lat. Dane zbierano drogą ankiet w latach 2011-2015, w ramach National Survey of Family Growth.

Zachowania zwiększające ryzyko zakażenia HIV zdefiniowano jako: 5 lub więcej partnerów seksualnych płci przeciwnej w ciągu ostatniego roku, męskie kontakty homoseksualne, kontakty seksualne w zamian za pieniądze lub za narkotyki, seks z osobą zakażoną lub przyjmującą narkotyki drogą dożylną, a w przypadku kobiet – kontakty seksualne z mężczyznami uprawiającymi seks z mężczyznami.

Wyniki ukazały niepokojący trend: wśród osób w wieku 15-44 lat takiego badania nigdy nie miało 38,8 proc, kobiet i 53,8 proc. mężczyzn. Jednak po zawężeniu tego przedziału do 15-24 lat wartości te wzrosły do 63,9 proc. u kobiet i 73,7 proc. u mężczyzn.

Najczęstszym (72 proc.) powodem niewykonania testu, jaki podawali ankietowani, było ich przekonanie, że kontakt z wirusem HIV był bardzo mało prawdopodobny. Z kolei ok. 27 proc. niebadanych podało, że nigdy nie zaoferowano im takiej możliwości.

- Interesujące było to, że odsetek osób, które nie poddały się badaniu był istotnie wyższy wśród mężczyzn niż kobiet. Znacznie rzadziej na test decydowały się też osoby, które nie miewały ryzykownych (w ich ocenie) kontaktów seksualnych lub styczności z narkotykami – mówi dr Isaedmarie Febo-Vazquez z CDC, główna autorka badania. – Jednak o ile odsetek niebadających się mężczyzn w danych przedziałach wiekowych utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie, u młodych kobiet wyraźnie rośnie.

Ciekawa była też zaobserwowana zależność pomiędzy wykształceniem a podejściem do testów w kierunku HIV. Częściej od pań z wyższym wykształceniem badały się kobiety, które nie ukończyły szkoły średniej. U mężczyzn było odwrotnie – panowie z dyplomem wyższej uczelni byli niemal dwukrotnie bardziej skłonni do przebadania się niż ich rówieśnicy, którzy nigdy nie ukończyli liceum.

Według danych CDC w USA żyje ok. 1,1 mln nosicieli HIV [dla porównania – na całym świecie ok. 36,7 mln], z których ok. 166 tys. nie jest świadoma zakażenia. Niewiedza ta jest śmiertelnie niebezpieczna – osoby niezdiagnozowane odpowiedzialne są na 30 proc. nowych zakażeń.

Pomimo wysiłków podejmowanych w celu rozszerzenia dostępności testów na HIV, w 2015 r. ponad 50 proc. dorosłych Amerykanów w wieku od 18 do 64 lat nigdy nie było poddawanych testom na obecność wirusa HIV poza obowiązkowymi testami przeprowadzanymi np. przy okazji oddawania krwi – konkludują autorzy analizy.

Źródła: CDC / CNN News

PDF

Zobacz także