MZ powołuje zespół ds. farmacji klinicznej

Medexpress

Opublikowano 07 pazdziernika 2021, 11:22

Medexpress

Opublikowano 07 pazdziernika 2021, 11:22

Do zadań Zespołu należy:

1) stworzenie modelu usług farmacji klinicznej, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97 i 1559), oraz określenie narzędzi do wykonywania obszarów aktywności zawodowych farmaceuty szpitalnego wraz z określeniem standardu świadczenia tych usług oraz sposobu monitorowania, w tym ewaluacji ich realizacji;

2) ustalenie przedmiotu i zakresu zadań farmaceuty klinicznego i szpitalnego w ramach usług, o których mowa w pkt 1;

3) określenie przedmiotu i zakresu niezbędnych zmian w kształceniu farmaceutów klinicznych i szpitalnych w celu urealnienia realizacji usług, o których mowa w pkt 1;

4) określenie kierunków i modelu przyszłej realizacji pilotaży w zakresie, o którym mowa w pkt 1;

5) określenie wykazu badań diagnostycznych, o których mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty.

Efektem pracy Zespołu są wnioski, propozycje lub rekomendacje wynikające z analizy zagadnień określonych w ust. 1, opracowane w formie raportu.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Maciej Miłkowski;

2) Zastępca przewodniczącego – Główny Inspektor Farmaceutyczny – Ewa Krajewska;

3) członkowie:

a) Konsultant krajowy w dziedzinie farmacji klinicznej,

b) Konsultant krajowy w dziedzinie farmacji szpitalnej,

c) Konsultant krajowy w dziedzinie farmakologii klinicznej,

d) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,

e) przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

f) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii i w Ministerstwie Zdrowia, g) przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,

h) trzech przedstawicieli Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,

i) dwóch przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,

j) dwóch przedstawicieli uczelni medycznych,

k) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego,

l) przedstawiciel Polskiej Federacji Szpitali,

m) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

n) dwóch przedstawicieli Naczelnej Rady Aptekarskiej,

o) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej,

p) przedstawiciel Związku Zawodowego Pracowników Farmacji,

q) przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Farmaceutów Szpitalnych,

r) przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta. 2

Zarządzenie: TU

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

apteki szpitalne / farmacja kliniczna / farmaceuta
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31