MZ: Ratownicy medyczni zyskają nowe uprawnienia

Medexpress

Opublikowano 27 wrzesnia 2019, 09:40

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 27 wrzesnia 2019, 09:40

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w zakresie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, mianowicie:

  • dotychczas, wg. obowiązujących przepisów, w składzie komisji egzaminacyjnej konieczne było zapewnienie przynajmniej 2 lekarzy: konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej lub wskazanego przez niego lekarza systemu – jako przewodniczącego komisji a także innego lekarza – jako jej członka. Zmiana przewiduje, umożliwienie zasiadania w komisji egzaminacyjnej również innym osobom wykonującym zawód medyczny w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, którzy w pełni zastąpią lekarzy w tym zakresie, a także samym ratownikom z jednostek współpracujących z systemem,
  • wprowadza nowy wzór zaświadczenia o uzyskaniu tytułu ratownika, uwzględniający sytuację, w której przystąpienie do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy nie jest poprzedzone kursem, dotyczy to osób zatrudnionych w jednostkach współpracujących z systemem, posiadających zaświadczenie, którego termin ważności upływa, nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu,
  • zaświadczenie jest wydawane na okres 3 lat, po jego upływie, osoby zatrudnione w ww. jednostkach mają możliwość przystąpienia do egzaminu, celem odnowienia uprawnień, bez konieczności ponownego odbywania kursu,
  • w projekcie uchylono obowiązek wyposażenia sali ćwiczeń w szynę wyciągową,
  • doprecyzowano zakres danych dotyczących dokumentacji prowadzonej przez
  • organizatorów kursu. Umożliwi to weryfikację zgodności informacji podawanych przez podmiot prowadzący kurs ze stanem rzeczywistym, na użytek kontroli prowadzonej przez wojewodę oraz uporządkuje prowadzoną dokumentację,
  • umożliwiono również prowadzenie zajęć przez lekarzy systemu, pielęgniarek systemu oraz ratowników medycznych wykonujących zawód we wszystkich jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Projekt rozporządzenia: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

RCL / minster zdrowia / ratownictwo medyczne / projekt rozporządzenia / kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31