Nadciśnieniowcy przyłapani na nieregularnym przyjmowaniu leków. Zdradził ich mocz

Tomasz Kobosz

Opublikowano 11 lipca 2017, 13:34

Fot. Thinkstock
Tomasz Kobosz

Opublikowano 11 lipca 2017, 13:34

Badanie przeprowadzono na grupie 1400 chorych na nadciśnienie z Wielkiej Brytanii i Czech. Analizę oparto nie na deklaracjach uczestników badania, ale na twardych danych o poziomie metabolitów leków w próbkach ich moczu.

Okazało się, że skala nieprzestrzegania zaleceń (ang. non-adherence) jest ogromna. Zaleconych leków nie przyjmowało regularnie aż 41,6 proc. nadciśnieniowców brytyjskich i 31,5 proc. czeskich.

Co ważne, istniała wprost proporcjonalna zależność pomiędzy liczbą zapisanych farmaceutyków a stopniem nieprzestrzegania właściwego rytmu ich przyjmowania. Z każdym kolejnym lekiem ryzyko to rosło o 85 proc. w Wielkiej Brytanii i o 77 proc. w Czechach.

„Wśród pacjentów, których nadciśnienie leczone było tylko za pomocą jednego preparatu, nieprzestrzeganie zaleceń było zjawiskiem marginalnym. Zupełnie inaczej wyglądało to u osób, które otrzymywały 6 lub więcej leków – tutaj niemal 80 proc. nie była w stanie przyjmować ich regularnie” – napisali autorzy badania na łamach czasopisma Hypertension.

Odsetek chorych, którzy w ogóle nie przyjmowali żadnego z przepisanych leków wyniósł 12 proc. w Czechach i 14,5 proc. na Wyspach.

Badacze zauważyli też związek pomiędzy stopniem przestrzegania zaleceń a płcią i wiekiem pacjentów. Mniej zdyscyplinowane w przyjmowaniu leków na nadciśnienie były kobiety oraz osoby młode.

Źródło: Gupta P, Patel P, Štrauch B et al. Risk Factors for nonadherence to antihypertensive treatment. Hypertension 2017;69:1113-1120. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.08729

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nadciśnienie tętnicze / compliance / adherence
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30