Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Cybernetyczny system opieki. Nowy standard w opiece nad pacjentami z padaczką

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 21 września 2021 16:24

Cybernetyczny system opieki. Nowy standard w opiece nad pacjentami z padaczką  - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Dziś istnieją już możliwości i narzędzia, by wszelkie fakty i sprawy dotyczące zdrowia były szybko (a czasem nawet natychmiast) i jak najszerzej widziane i analizowane przez lekarza i pacjenta. Tak, by obie strony mogły reagować na zmiany zdrowia i następstwa choroby. To jest istota telemedycyny i cel je powstania: usprawnić i udoskonalić wszelkie procesy służące zdrowiu pacjenta.

Czym jest telemedycyna? To wszystkie możliwe techniki i technologie niebezpośredniego kontaktu pacjenta z lekarzem. Telemedycyna to nowoczesne formy kontaktu bezpośredniego: telefonia cyfrowa i komunikatory, Internet rzeczy (IoT), chmurowe gromadzenie i zapisywanie danych czy wreszcie nowoczesne aplikacje pozwalające na monitorowanie wybranych parametrów zdrowia pacjenta. Widzimy więc, że telemedycyna to wszystko, co przy użyciu narzędzi 4.0 uzupełnia medycynę tradycyjną. To udoskonalenie, uszczegółowienie i personalizacja medycyny tradycyjnej. Wydaje się że w wielu przypadkach dwustronny terminal (interfejs), umożliwiający dwukierunkowe widzenie tych danych, staje się powoli jedyną sensowną „wirtualną przychodnią”.

Po co nam telemedycyna?

Dostępność. To słowo klucz. Ideą zaprzęgnięcia do medycyny nowoczesnych technologii jest, by każdy pacjent – bez kolejki, bez stresu i bez innych przeszkód – mógł otrzymać tę samą, w znaczeniu – standaryzowaną - poradę, wsparcie, terapię i pomoc. Niejednokrotnie jest ona też dużo tańsza niż tradycyjna medycyna, zarówno dla pacjenta jak i dla podmiotu medycznego. Ponadto, tak jak nie ma ograniczeń w zdobyciu nowego numeru telefonu czy adresu emailowego, tak nie powinno być ograniczeń do cybernetycznej opieki medycznej. Celem upowszechnienia usług telemedycznych jest, by dostępność do lekarza nie była większa, ale praktycznie nieograniczona. I to da się zrobić, o ile zastosuje się wsparcie cybernetyczne takiego procesu.

Jeśli tylko istnieje możliwość uzupełnienia tradycyjnych usług medycznych teleusługami, to należy je dodać do arsenału opieki nad chorym. To skraca czas oczekiwania na pomoc, niweluje odległości, poprawia jakość i ciągłość obserwacji. Obecnie nie mamy opcji „telemedycznego” operowania czy badania fizykalnego. Ale to, co już mamy, pozwala poprawić jakość opieki nad pacjentami w olbrzymim stopniu.

Telemedycyna. Jak to się robi w Neurospherze?


W Neurospherze, Centrum Terapii Padaczki pod kierownictwem uznanego epileptologa, dr n. med. Piotra Zwolińskiego, istnieje rozbudowany system wizyt, zapewniający sekwencyjny tryb zbierania informacji o pacjencie, postawienia rozpoznania i podjęcia stosownej terapii. To system wizyt „zero-pierwsza-regularna”. Wszystkie w zasadzie rodzaje wizyt są też dostępne zdalnie dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, Neuroterminalowi.

Neuroterminal to pierwszy na świecie kompleksowy system komputerowego wsparcia diagnostyki i terapii padaczki. Dzięki możliwości wprowadzenia do pamięci Neuroterminala i stałej aktualizacji historii choroby oraz zdarzeń pacjenta, a następnie, dzięki zaawansowanym narzędziom, zestawienia wyników z najnowocześniejszą wiedzą medyczną i międzynarodowymi zaleceniami eksperckimi, można postawić najtrafniejszą diagnozę oraz dobrać terapię, zgodną ze światowymi standardami. Dodatkowo, korzystając z Neuroterminala, każdy pacjent nieodpłatnie ma stały dostęp do panelu pacjenta, który oferuje możliwość szybkiego kontaktu z lekarzem oraz wgląd do kalendarza zdarzeń, historii choroby, powiadomień, recept czy podsumowania wizyt. Podsumowując: Neuroterminal oferuje wygodne i proste w obsłudze rozwiązanie telemedyczne na wysokim poziomie do kontaktów pacjent-lekarz, umożliwiając stały kontakt i kontrolę. Optymalizacja planu opieki jest zawsze konieczna i skonstruowana tak, by każde mógł skorzystać z maksimum tego, co oferuje Neurosphera.

Diagnoza i terapia we współpracy z robotem. Ictal, tajna broń Neurosphery

Mózgiem Neuroterminala jest robot Ictal®. To specjalny moduł cybernetyczny, który zawiera narzędzia sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Robot Ictal wspomaga diagnozę i pracę naszych neurologów.To zaawansowane narzędzie, albo mówiąc inaczej – doświadczony wirtualny konsultant, z którego wsparcia bezpośrednio korzysta każdy lekarz pracujący w Neuroterminalu.

E-diagnoza jest podstawową funkcjonalnością robota AI – Ictala, która polega na automatycznym stawianiu diagnozy i doborze terapii (farmakoterapii). Po wprowadzeniu do pamięci komputera danych pacjenta i informacji na temat używanych leków, komputer w czasie rzeczywistym porówna je z opisanymi przypadkami oraz światowymi zaleceniami terapeutycznymi i poda lekarzowi prowadzącemu rozpoznanie oraz zaproponuje stosowne do niego leczenie. Na podstawie algorytmu porównującego wszelkie znane zalecenia ekspertów i organizacji zajmujących się leczeniem padaczki – Ictal proponuje najlepsze leczenie padaczki w danym momencie klinicznym. Może to być mono- lub politerapia, wybierana na podstawie opisanych zaleceń oraz leków jakie brał lub bierze pacjent.

Oczywiście wszędzie tam, gdzie będzie potrzebna konsultacja dr Zwolińskiego, lekarze Neurosphera omawiają z nim wszystkie trudne przypadki podczas konsyliów lekarskich. Cała ścieżka terapeutyczna w Neurosphera, dzięki zastosowaniu narzędzi cyfrowych, jest ściśle obliczona na jak najwyższy komfort i wygodę pacjenta. Jeśli zarejestrowałeś się w Neuroterminalu w panelu pacjenta, widzisz, jak prosty jest system w obsłudze, a kontakt z lekarzem jest teraz łatwiejszy niż kiedykolwiek. Cały zespół Neurosphery można poznać tutaj.

IctalRemedy. Chory pod stałą opieką, w stałym standardzie

IctalRemedy jest dynamicznym modułem Ictala, który śledzi losy chorego. Obserwacja chorego, która trwa w systemie Neuroterminal, jest na bieżąco zapisywana i analizowana. Trendy poprawy lub pogorszenia stanu klinicznego pacjenta są notowane przez silnik i sygnalizowane wraz z sugestią zmiany terapii. Jest to zatem „czujnik” stanu pacjenta i poprawności leczenia.

Wszyscy lekarze pracujący w CTP Neurosphera, mogą korzystać z pomocy robota Ictal. Dzięki temu, niezależnie od doświadczenia i wiedzy poszczególnych specjalistów, pacjenci mogą liczyć na bardzo dobrze zorganizowaną i standaryzowaną terapię. Dostosowaną do ich indywidualnego planu leczenia, a jednocześnie opierającą się na kompleksowej wiedzy i studium innych, podobnych przypadków. Wiedza zawarta w systemie została opracowana przede wszystkim na podstawie wieloletnich doświadczeń medycznych dr Zwolińskiego. Dzięki temu można powiedzieć, że każdy lekarz tworzy terapię równorzędną, zgodną z wiedzą, sposobem myślenia i z potencjalnymi zaleceniami dr Zwolińskiego.

Więcej informacji: neurosphera.pl, tel. 609 46 31 91

Podobne artykuły

dzień chorych padaczka
Polski Dzień Chorych na Padaczkę

[SONDA] 14 lutego: Dzień Chorych na Padaczkę

14 lutego 2024
dzień chorych padaczka
14 lutego 2024
dzień chorych padaczka
14 lutego 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także