Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Grypa zbiera większe żniwo, niż przypuszczano

MedExpress Team

Tomasz Kobosz

Opublikowano 17 grudnia 2017 21:48

Grypa zbiera większe żniwo, niż przypuszczano - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
Naukowcy z amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) oraz współpracujący z nimi specjaliści z 47 krajów świata zebrali i przeanalizowali dane dotyczące zachorowań i zgonów na grypę. Niezbyt optymistyczne wyniki badania opublikowało czasopismo „The Lancet”

Każdego roku na niewydolność oddechową spowodowaną grypą i jej powikłaniami umiera na świecie od 291 do 646 tys. ludzi – oszacowali autorzy najnowszego badania. Wcześniejsze obliczenia wskazywały na 250 – 500 tysięcy.

Liczby te odzwierciedlają zgony, które są skutkiem „zwykłej” grypy sezonowej – z analizy wykluczono zmarłych w czasie globalnych pandemii. W badaniu nie uwzględniono też zgonów z powodu powikłań ze strony innych (niż oddechowy) układów, np. układu krążenia. Liczba śmiertelnych ofiar wirusa grypy, jest więc w rzeczywistości jeszcze wyższa.

Z czego wynika większa - od wcześniej szacowanej - liczba zgonów? Najnowsze obliczenia oparto na danych pochodzących z liczniejszej i bardziej zróżnicowanej geograficznie grupy krajów, niż we wcześniejszych analizach. Autorzy badania mieli bowiem do dyspozycji dane z 47 państw.

Do stworzenia statystycznego modelu zachorowań i zgonów wykorzystano informacje epidemiologiczne z lat 1999-2015 zebrane w 33 krajach, których łączna liczba mieszkańców stanowi 57 proc. globalnej populacji. Dane z pozostałych 14 państw posłużyły do weryfikacji prawidłowości opracowanego modelu statystycznego.

Najwyższy odsetek zgonów wywołanych grypowymi powikłaniami ze strony układu oddechowego zaobserwowano w dwóch grupach: u osób powyżej 75. roku życia oraz wśród mieszkańców krajów najbiedniejszych (szczególnie w Afryce Subsaharyjskiej). Nieco niższy, ale wciąż bardzo niepokojący współczynnik zgonów odnotowano w krajach wschodniej część basenu Morza Śródziemnego oraz w Azji Południowo-Wschodniej.

Pomimo zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących szczepień osób z grup podwyższonego ryzyka, niewiele krajów rozwijających się wdrożyło programy immunizacji przeciw grypie sezonowej. Część z tych państw w ogóle nie ma możliwości produkcji czy nawet efektywnej dystrybucji szczepionki.

CDC od lat podejmuje działania zmierzające do poprawy tej sytuacji. Z inicjatywy lub przy wsparciu tej instytucji, w 60 krajach powstały laboratoria, które są w stanie w krótkim czasie zidentyfikować wirusa grypy, ustalić jego typ i ocenić potencjał do wywołania światowej pandemii. Ośrodki te pomagają też każdego roku wyselekcjonować szczepy, które są punktem wyjścia do opracowania szczepionki na dany sezon.

Źródło: OutbreakNewsToday

Tematy

grypa / CDC

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

86806828
2 maja 2024
a-headjpg

Napędzani przez innowacje

5 stycznia 2024
177429886
22 grudnia 2023
160668710
Światowy Dzień Wcześniaka

Co dziesiąte dziecko w Europie jest wcześniakiem!

17 listopada 2023
iStock-1282246488
17 kwietnia 2023