Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Szczepienia ochronne przeciw pneumokokom – ochrona dzieci i dorosłych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 17 grudnia 2021 10:43

Szczepienia ochronne przeciw pneumokokom – ochrona dzieci i dorosłych - Obrazek nagłówka
Streptococcus pneumoniae jest najczęściej występującym czynnikiem etiologicznym zapalenia płuc, które u wielu chorych wymaga hospitalizacji. Odsetek pacjentów hospitalizowanych z powodu pozaszpitalnego zapalenia płuc (PZP) w różnych krajach Europy waha się od 20% do 50%. Pneumokokowe zapalenie płuc stanowi poważny problem zdrowotny, zarówno w populacji osób dorosłych, jak i dzieci.

Najcięższą postacią zakażenia pneumokokowego jest tzw. inwazyjna choroba pneumokokowa [IChP]. W pojęciu tym mieści się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa zwana posocznicą oraz zapalenie płuc z bakteriemią. Pneumokoki odpowiadają również za łagodniejsze postaci zakażeń, które występują nieporównywalnie częściej niż ICHP, takie jak: zapalenie ucha środkowego, zatok, oskrzeli, zapalenie płuc.

Zapalenie płuc, w tym o etiologii pneumokokowej, jest związane z dużym ryzykiem wystąpienia powikłań, wśród których najpoważniejszym jest zgon. Chorzy doświadczają zwiększonego ryzyka hospitalizacji, zaostrzenia choroby podstawowej, zwiększonego ryzyka choroby sercowo-naczyniowej, ponownego epizodu PZP, obniżonej jakości życia. Występujące powikłania mogą mieć charakter zarówno przejściowy, jak i długofalowy, a niektóre utrzymują się do końca życia.

Najskuteczniejszą formą zapobiegania chorobom pneumokokowym są szczepienia. Dostępne są 2 rodzaje szczepionek przeciw pneumokokom, które są zarejestrowane do stosowania u dorosłych: szczepionki polisachrydowa oraz skoniugowana. Szczepionki skoniugowane to szczepionki nowszej generacji, a dzięki połączeniu antygenu z białkiem nośnikowym wywołują silną i długotrwałą odpowiedź immunologiczną. Czynna profilaktyka zakażeń penumokokowych jest rekomendowana przez liczne towarzystwa naukowe i ciała doradcze ds. szczepień, a także Program Szczepień Ochronnych na 2022 rok, w których jednogłośnie wskazywana jest zasadność szczepień u osób dorosłych powyżej 50. roku życia oraz w grupach o podwyższonym ryzyku zakażenia pneumokokami.

Dobrą wiadomością dla pacjentów jest zmiana w projekcie obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie od Nowego Roku.

1 stycznia 2022 r. 13-walentna szczepionka przeciw pneumokokom sacharydowa, skoniugowana, adsorbowana, (Prevenar 13) zostanie dodana do listy leków refundowanych.

W związku z postępującym starzeniem się społeczeństwa i tym samym zwiększającą się liczbą osób obciążonych chorobami współistniejącymi związanymi z wiekiem − czynnikami ryzyka choroby pneumokokowej − przewiduje się, że w ciągu następnych dziesięcioleci kliniczne i ekonomiczne obciążenie pneumokokowym zapaleniem płuc będzie systematycznie rosnąć.

Badania modelowe wskazują, że szczepienie populacji dorosłych w wieku 65 lat i więcej oraz dorosłych z czynnikami ryzyka zakażenia Streptococcus pneumoniae jest ekonomicznie opłacalne i przynosi wymierne korzyści dla systemu opieki zdrowotnej, tj. zmniejszenie wydatków na porady ambulatoryjne i przede wszystkim na hospitalizacje, co wynika z uniknięcia przypadków zakażeń pneumokokowych. Profilaktyka przynosi również korzyści po stronie kosztów społecznych, wynikające z ograniczenia absencji chorobowej spowodowanej zapaleniami płuc u osób aktywnych zawodowo.

Więcej: https://szczepienia-ioz.pl

Śledź nas na kanałach social media:

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

iStock-1062433666b
9 lutego 2024
a-headjpg

Napędzani przez innowacje

5 stycznia 2024
iStock-1159330487
23 października 2023
iStock-695331020
2 października 2023
LARYSZ-2
KZDiM

Hipofosfatazja: jak zatrzymać ból?

9 października 2023
KRAUM
21 kwietnia 2023