Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Badanie SARIL-RA-MONARCH

W oczekiwaniu na nowe terapie reumatoidalnego zapalenia stawów

MedExpress Team

Tomasz Kobosz

Opublikowano 24 marca 2016 23:06

W oczekiwaniu na nowe terapie reumatoidalnego zapalenia stawów - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Ogłoszono wstępne wyniki badania III fazy SARIL-RA-MONARCH dotyczącego monoterapii u pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów. Co z nich wynika?

Badanie wykazało wyższość sarilumabu nad adalimumabem. Dokładniej: osiągnięto pierwszorzędowy punkt końcowy wskazujący na większą skuteczność pierwszego z leków w 24. tygodniu stosowania w celu złagodzenia objawów u pacjentów z czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Po raz pierwszy wykazano więc wyższość blokera receptora IL-6 podanego podskórnie nad monoterapią adalimumabem w leczeniu RZS.

W badaniu SARIL-RA-MONARCH osiągnięto również ważne drugorzędowe punkty końcowe, takie jak inne wartości oceniające poprawę objawów RZS i sprawności fizycznej.

Do badania zakwalifikowano 369 dorosłych pacjentów z czynnym RZS, którzy wykazali niedostateczną odpowiedź lub nietolerancję na metotreksat bądź byli nieodpowiednimi kandydatami do stosowania tego leku. Pacjenci zostali w sposób losowy przydzieleni do monoterapii sarilumabem podawanym podskórnie (200 mg co 2 tygodnie) lub monoterapii adalimumabem (40 mg co 2 tygodnie). U pacjentów, którzy nie reagowali właściwie na adalimumab, można było zwiększyć dawkę do cotygodniowej.

Sarilumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko receptorowi IL-6, który hamuje aktywność zapalną w RZS, pośredniczoną przez ścieżkę sygnałową IL-6. IL-6 jest najobficiej występującą cytokiną w surowicy i płynie stawowym u pacjentów z RZS. Jej stężenie jest wprost proporcjonalne zarówno do aktywności choroby, jak i do stopnia zniszczenia stawów.  

Wyniki badania SARIL-RA-MONARCH sugerują, że jeśli sarilumab zostanie zatwierdzony, może stanowić opcję dla pacjentów nietolerujących lub niemogących stosować metotreksatu.

Na razie jednak bezpieczeństwo i skuteczność sarilumabu nie zostały jeszcze w pełni ocenione przez żaden urząd rejestracyjny.

Źródło: materiały prasowe

Zobacz także