Nie tylko pielęgniarki. Diagności też skarżą się na próby omijania przepisów o najniższych wynagrodzeniach

Medexpress

Opublikowano 12 sierpnia 2022, 09:18

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 12 sierpnia 2022, 09:18

W związku z kierowanymi zapytaniami w tej sprawie Renata Mond-Paszek, Rzecznik Praw Diagnosty Laboratoryjnego opublikowało stanowisko w sprawie ustawy o wynagrodzeniach.

„Zgodnie z najnowszą aktualizacją ustawy o najniższym wynagrodzeniu w zawodach medycznych, w przypadku pracowników, których wynagrodzenie zasadnicze z dniem 2 lipca 2022 roku pozostawało niższe niż wskazane w ustawie, wynagrodzenie to powinno ulec stosownemu podwyższeniu.

Podkreślam, że ustawodawca wyraźnie wskazał, że podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego do kwoty określonej w ustawie ma na celu wzrost tego wynagrodzenia. Oznacza to podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego i tym samym poprawę warunków bytowych diagnostów. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego przewidziany nowelizacją oraz aktualnym brzmieniem aktów prawnych, zgodnie z wolą ustawodawcy powinien on nastąpić dla wszystkich pracowników w ramach tego samego pracodawcy na tych takich samych dla wszystkich pracowników zasadach.

Mając na względzie powyższe, wskazuję, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zasadności zaproponowanych państwu nowych warunków płacy, zalecam sprawdzenie, czy nowa propozycja zgodna jest z przyjętym w organizacji zasadami określonymi w ustawie.

W przypadku zidentyfikowania problemów lub niejasności w proponowanych nowych warunkach płacy sugeruję skontaktować się z działającą w państwa zakładzie zakładową organizacją związkową. Jeśli zaś takowa organizacja w państwa zakładzie nie funkcjonuje, albo po konsultacji z takową pozostaną dalsze wątpliwości, pozostaje państwu możliwość zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy lub właściwego podmiotu tworzącego.

Dochodzące do mnie informacje o podejmowanych próbach obejścia regulacji ustawowej poprzez podniesienie kwoty wynagrodzenia zasadniczego przy jednoczesnej likwidacji dodatków stażowych, celowościowych lub innych wypracowanych bonifikat z racji podjętego zatrudnienia należy ocenić negatywnie oraz wskazać, że zachowanie takie w ocenie Rzecznika Praw Diagnosty, co do zasady, nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa. Każda ze spraw wymaga indywidualnej oceny, ale uwzględniając zasadę ochrony praw nabytych wyrażoną w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, wskazać należy, że warunki waloryzacji wynagrodzenia zasadniczego, przy jednoczesnym ograniczaniu dotychczasowych przyznanych przywilejów płacowych lub pozapłacowych podlegają nadzorowi Państwa Polskiego i w przypadku stwierdzenia uchybień, zasadne może okazać się skierowanie indywidualnej sprawy na drogę postępowania sądowego. (...).

Źródło: KIDL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

diagności laboratoryjni / wynagrodzenia w ochronie zdrowia / najniższe wynagrodzenie / Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28