Dr n. med. Marek Derkacz, MBA

Niedoczynność tarczycy a ryzyko nadciśnienia tętniczego?

Dr n. med. Marek Derkacz

Opublikowano 29 wrzesnia 2021, 08:03

Fot. arch. red.
Dr n. med. Marek Derkacz

Opublikowano 29 wrzesnia 2021, 08:03

Według badań opublikowanych w najnowszym numerze Journal of Clinical Medicine, kobiety w średnim wieku (< 65 r.ż), z subklinczną niedoczynnością tarczycy mają większe ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego.

Analogicznego związku nie zaobserwowano w przypadku kobiet, które ukończyły 65 rok życia.

Aby ocenić potencjalny związek pomiędzy badanymi schorzeniami, amerykańscy naukowcy ocenili częstość występowania nadciśnienia tętniczego wśród kobiet z subkliniczną niedoczynnością tarczycy.

Wykorzystano wyniki uzyskane z metaanaliz dziewięciu badań kliniczno-kontrolnych, kohortowych i przekrojowych, w których analizowano występowanie nadciśnienia tętniczego m.in. u kobiet z subkliniczną niedoczynnością tarczycy.

Grupa osób, których dane poddano analizie liczyła aż 21 972 kobiet. Badacze podzielili kobiety, uwzględniając różnice wieku. Podział uwzględniał kohortę kobiet w wieku < 65 lat (średni wiek 49,6 lat) oraz kohortę starszych kobiet ≥65 lat (średni wiek 71,0 lat).
Po wstępnej analizie danych okazało się, że subkliniczna niedoczynność tarczycy była związana ze wzrostem ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego w podgrupie kobiet w średnim wieku (<65 r.ż.).
Pomimo stosunkowo łagodnego przebiegu subklinicznej niedoczynności tarczycy w porównaniu z jawną niedoczynnością, jak się okazuje, to właśnie już subkliniczna niedoczynność tarczycy, stanowiąca wczesną postać dysfunkcji gruczołu tarczowego może wiązać się się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Jak sugerują autorzy badania ryzyko to jednak dotyczy kobiet w średnim wieku (< 65 r.ż.). Ku zaskoczeniu badaczy, nie zaobserwowo związku subklinicznej niedoczynności tarczycy z wystąpieniem nadciśnienia tętniczego wśród kobiet > 65 r.ż. .
Jak sugerują autorzy badania, w przypadku stwierdzenia wyższych wartości ciśnienia tętniczego wskazana jest ocena stężenia TSH oraz sprawdzenie hormonalnej funkcji tarczycy.
W przypadku subklincznej niedoczynności gruczołu, niezależnie od poziomu hormonu tyreotropowego, w grupie kobiet < 65 r., należy rozważyć obligatoryjne leczenie substytucyjne. Być może wczesne wyrównanie subklincznej niedoczynności tarczycy zmniejszy ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego wsród pacjentek w średnim wieku.

Aby odpowiedzieć sobie na to i wiele innych, interesujących pytań, na przykład o wpływ subklincznej niedoczynności tarczycy na ryzyko pojawienia się nadciśnienia wśród mężczyzn, w zależności od kryterium wiekowego, należy przeprowadzić dokładnie przemyślane i dobrze zaplanowane badania.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nadciśnienie tętnicze / Marek Derkacz / ryzyko / Niedoczynność tarczycy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30