NIL: Reforma stażu podyplomowego przesunięta o rok. Dlaczego?

Medexpress

Opublikowano 13 stycznia 2022, 08:13

nil
Medexpress

Opublikowano 13 stycznia 2022, 08:13

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber w piśmi do NRL poinformował, że termin wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, które wprowadza ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, przesunie się o rok, tj. z dnia 1 styczna 2022 r. na dzień 1 stycznia 2023 r. Ma to związek z powołaniem dwóch nowych Zespołów: do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty oraz do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - „Praca dla studenta”.

Wyniki prac zespołów mają rozstrzygnąć czy możliwe jest lepsze wykorzystanie czasu studiów na kierunku lekarskim i lekarsko dentystycznym, w szczególności ostatniego roku, na praktykę czynności zawodowych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

Przepisy dotyczące przesunięcia terminu wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, zostały uchwalone przez Sejm w ustawie z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 27 grudnia 2021 r. i opublikowanej w Dzienniku Ustaw RP w dniu 29 grudnia 2021 r. poz. 2459.

Piotr Bromber wyjaśnia, że przesunięcie wejścia w życie reformy stażu podyplomowego uznano z konieczne, gdyż pracochłonne i kosztowne wdrażanie nowych rozwiązań może okazać się niewystarczające w związku z rekomendacjami opracowywanymi przez wyżej wspomniane Zespoły.

Jak zapewnia wiceminister resort zdrowia dokona wszelkich starań, by prace nad zmianą koncepcji kształcenia przed i podyplomowego przebiegały z uwzględnieniem opinii właściwych ekspertów, a późniejsze wdrożenie tych zmian nastąpiło w sposób elastyczny i płynny z zachowaniem jakości kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nil / studia / Piotr Bromber / staż podobyplomowy
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31