NIPIP: Nowe specjalizacje na horyzoncie to psychoterapii dzieci i młodzieży oraz psycho-seksuologia

104268670
Thinkstock/GettyImages
30 sierpnia br. Komisja Zdrowia rozpatrywała projekt dot. zmiany ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.
Medexpress 2019-10-02 17:03

Projekt został przedstawiony przez sekretarz stanu w MZ, Józefę Szczurek-Żelazko. Nowelizacja zakłada, wprowadzenie możliwości zdobywania specjalizacji, w zakresach, które są określone w tej ustawie, dla wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych. Co więcej, projekt rozszerza możliwość zdobywania specjalizacji przez lekarzy, pielęgniarki oraz diagnostów laboratoryjnych.

Głównym powodem proponowanych zmian jest niezwłoczna potrzeba zwiększenia liczby specjalistów w systemie ochrony zdrowia.

Dotychczas, zawód psychoterapeuty dla dorosłych, był możliwy poprzez kształcenie w ośrodkach według różnych nurtów – programy tych szkoleń nie były wystandaryzowane i prowadzone były przez różne organizacje. Niezbędne okazało się kształcenie podyplomowe w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży, jak i psycho-seksuologii.

Projekt wprowadza możliwość specjalizowania się w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży, jak również psycho-seksuologii, co do tej pory nie było możliwe.

Specjalizacja będzie trwać cztery lata i będzie podlegać nadzorowi i koordynacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Źródło: NIPIP

PDF

Zobacz także