Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Najpierw trzeba uporządkować system

MedExpress Team

Iwona Schymalla

Opublikowano 27 czerwca 2013 07:00

Najpierw trzeba uporządkować system - Obrazek nagłówka
Fot. MedExpress TV
O dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, roli kobiety w polityce i o tym, co zrobić, aby zdrowie było priorytetem państwa z Bożeną Szydłowską, przewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet, rozmawia Iwona Schymalla.
[caption id="attachment_15734" align="alignnone" width="620"]Fot. Krzysztof Białoskórski Fot. Krzysztof Białoskórski[/caption]

O dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, roli kobiet w polityce oraz o tym, co zrobić, aby zdrowie było dla państwa priorytetem z poseł PO Bożeną Szydłowską, przewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet, rozmawia Iwona Schymalla, redaktor naczelna Medexpress.pl.

Iwona Schymalla: Jaki cele stawia sobie Parlamentarna Grupa Kobiet?

Bożena Szydłowska: W tym roku mija 20 lat obecności PGK w polskim Sejmie. Przez wiele lat Grupa stanowiła główne wsparcie dla inicjatyw kobiecych i była silną frakcją walczącą w Parlamencie o prawa kobiet. Była to jedyna taka frakcja w Europie owych czasów. Historycznie rzecz ujmując, w Polsce był to trudny czas przemian. Do zrobienia było tak dużo, a walkę o prawa kobiet wielu uznawało za „babską fanaberię”. Jak pokazuje 20-letnie doświadczenie, działalność PGK potwierdza tezę o konieczności stałej troski o przestrzeganie konstytucyjnej zasady równych praw kobiet i mężczyzn w przestrzeni publicznej. A pierwsza deklaracja programowa pozostaje nadal aktualna.

Jak Pani ocenia dotychczasową działalność Kongresu Kobiet?

Kongres Kobiet jest bezapelacyjnie największym ruchem społecznym w Polsce i dotyka różnych obszarów życia publicznego, zawodowego i społecznego. Fenomenem jest to, że mimo zróżnicowanych poglądów politycznych, skutecznie działa na rzecz poprawy sytuacji kobiet i całego polskiego społeczeństwa. Tegoroczne hasło: „Partnerstwo, Solidarność, Różnorodność” wspaniale wpisuje się w zadania i misję Parlamentarnej Grupy Kobiet.

Jakie problemy niesie dyskusja kobiet z różnych opcji politycznych?

PGK skupia posłanki z PO, PSL, SLD, Ruchu Palikota i posłankę niezależną. Brakuje w niej jednak reprezentacji posłanek konserwatywnych z tzw. radykalnej prawicy, tj. z klubu PiS i Solidarnej Polski. PGK to luźna struktura działająca ponad podziałami partyjnymi na rzecz zwiększenia aktywności kobiet w społeczeństwie, zapewnienia lepszej ochrony ich praw, dbałości o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Kobiety w Polsce, choć stanowią połowę obywateli kraju, są wciąż w wielu miejscach w gorszej sytuacji od mężczyzn, zawodowo, społecznie i politycznie. Każda inicjatywa i każde działanie, które te różnice znoszą, są potrzebne. Członkinie Grupy, pomimo różnic politycznych, mają w realizacji zadań programowych zbliżone poglądy. Podejmujemy też trudne tematy, gdzie niełatwo jest wypracować kompromis.

Jak Pani Poseł widzi kwestię ubezpieczeń zdrowotnych? Jak ten system powinien działać?
Czy potrzebne są dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne?

Zacznę od końca. Czy potrzebne są dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne? Tak, ale na pewno nie w najbliższej przyszłości. Minister Arłukowicz wielokrotnie podkreślał, że wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń jest piątym, ostatnim elementem reorganizacji systemu ochrony zdrowia i z tym się zgadzam. Najpierw trzeba zmienić sposób kontraktowania i wyceniania świadczeń, zdecentralizować NFZ i poprawić sposób prowadzenia polityki zdrowotnej w regionach. Zwiększyć dostępność usług medycznych dzięki lepszemu rozeznaniu w potrzebach zdrowotnych mieszkańców i skoordynować inwestycje w infrastrukturę medyczną. Wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń jest potrzebne i konieczne, ale najpierw trzeba uporządkować system.

Co zrobić, żeby zdrowie było priorytetem dla państwa?

Zdrowie obywateli jest jednym z priorytetów państwa. Środki przeznaczane na ochronę zdrowia, na leczenie, systematycznie rosną. Co prawda w umiarkowanym tempie, ale rosną. Zdaniem Komisji Europejskiej żeby było lepiej, powinniśmy zwiększyć efektywność wydatków na system opieki zdrowotnej. Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które to umożliwią. Wprowadziliśmy ustawę refundacyjną, która ograniczyła nieuzasadniony względami medycznymi wzrost wydatków na leki i dała pacjentom dostęp do tańszych, a bezpiecznych i skutecznych leków generycznych. Podejmowane są działania, których celem jest poprawa funkcjonowania szpitali klinicznych i instytutów. Wiem, że trwają prace nad nowelizacją ustawy o działalności leczniczej, która umożliwi publicznym szpitalom świadczenie usług komercyjnych, pozwoli na lepsze wykorzystanie ich potencjału i skrócenie kolejek. O decentralizacji NFZ-u i planach wprowadzenia mechanizmów, które pozwolą lepiej dopasować regionalne polityki zdrowotne do potrzeb pacjentów, mówiłam już wcześniej. To są duże, systemowe zmiany, ich wprowadzenie wymaga czasu, wypracowania konsensu najpierw ze środowiskami samorządowymi, a potem w Sejmie. To, że prowadzimy te prace, że dyskutujemy, przygotowujemy partnerów społecznych i pacjentów na zmiany, że nie robimy rewolucji w ochronie zdrowia – to jest właśnie wyraz tego, że zdrowie jest dla nas – dla Platformy i Rządu, priorytetem. Narażamy się przy tym na zarzuty, że pracujemy zbyt wolno. Ale tylko zepsuć można łatwo i szybko.

Pełna treść wywiadu ukaże sie w wakacyjnej Służbie Zdrowia.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także