Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

AOTMiT zbiera dane o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 21 lutego 2024 09:52

AOTMiT zbiera dane o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozpoczyna proces ponownego gromadzenia danych o wynagrodzeniach osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jak informuje Agencja, celem zbiórki jest uzyskanie informacji o wartości wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych w ramach wszystkich form zatrudnienia, a także pozyskanie danych dotyczących struktury zatrudnienia z podziałem na grupy zawodowe i kategorie personelu. Dodatkowo gromadzone są dane o strukturze przychodów i kosztów prowadzonej działalności oraz informacje na temat średnich jednostkowych kosztów wytworzenia procedur realizowanych przez świadczeniodawcę.

Terminy

Dane o wynagrodzeniach należy podać za miesiąc luty 2024 roku i powinny obejmować wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia, zaangażowanych w realizację świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Natomiast informacje finansowe winny odnosić się do okresów: styczeń – grudzień 2023 r. oraz styczeń – luty 2024 r. Dodatkowo, podmioty objęte obowiązkiem stosowania standardu rachunku kosztów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz.U. z 2020 r. poz. 2045) i mające wyodrębnione ośrodki proceduralne, zobowiązane są do przekazania średnich jednostkowych kosztów wytworzenia realizowanych procedur za okres styczeń - luty 2024 r. Termin przekazania danych upływa 10 kwietnia 2024 r.

Dane gromadzone są poprzez dedykowaną aplikację dostępną na stronie https://apprkp.aotm.gov.pl.

W celu ułatwienia podmiotom przygotowanie danych Agencja zorganizuje w dniach 5-11.03.2024 r. szkolenia w formie on-line poprzez platformę zoom, aby zgłosić chęć uczestnictwa należy do 1.03.2024 r. wypełnić ankietę.

Więcej: TU

Źródło: AOTMiT

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.