Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

CMKP: Jest gotowy program nowej specjalizacji – psychoterapii uzależnień

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 18 sierpnia 2023 08:54

CMKP: Jest gotowy program nowej specjalizacji – psychoterapii uzależnień - Obrazek nagłówka
Program został zatwierdzony przez ministra zdrowia i opublikowany na stronie CMKP. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii uzależnień będzie trwać 4 lata i obejmuje 10 modułów, w tym 23 kursy specjalizacyjne i 8 staży kierunkowych oraz kurs specjalizacyjny jednolity.

Dla kogo?

Specjalizację z psychoterapii uzależnień będą mogły uzyskać osoby z tytułami magistra uzyskanymi po studiach w zakresie: pielęgniarstwa, położnictwa, pracy socjalnej, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, resocjalizacji, zdrowia publicznego, nauk o rodzinie lub na kierunku lekarskim. Osoby zainteresowane szkoleniem składają wniosek o rozpoczęcie specjalizacji przez System Monitorowania Kształcenia (SMK) do urzędów wojewódzkich, które prowadzą postępowanie kwalifikacyjne.

Program szkolenia specjalizacyjnego opracował zespół ekspertów:

  1. dr hab., prof. UJ Barbara Bętkowska-Korpała – konsultant krajowy w dziedzinie psychoterapii uzależnień, przewodnicząca zespołu;
  2. prof. dr hab. Czesław Czabała – przedstawiciel konsultanta krajowego;
  3. dr hab. prof. UJK Krzysztof Gąsior – przedstawiciel konsultanta krajowego;
  4. dr Ireneusz Kaczmarczyk – przedstawiciel Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień;
  5. dr Katarzyna Nowakowska-Domagała – przedstawiciel Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Osoba mająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień będzie przygotowana do prowadzenia psychoterapii osób z zaburzeniami związanymi z używaniem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, zaburzeniami nawyków i popędów. Dzięki wprowadzeniu nowej specjalizacji system opieki zdrowotnej wzbogaci się o wysoko wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która udzielać będzie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzależnień w warunkach stacjonarnych, dziennych i ambulatoryjnych. Osoby takie będą mogły także przeprowadzać diagnozę problemową oraz prowadzić psychoterapię indywidualną oraz grupową.

Program dostępny jest na stronie CMKP, Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychoterapii uzależnień (pdf. 11 298KB).

Źródło: CMKP

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także