Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Co dalej z uzdrowiskami? Sytuacja krytyczna...

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 25 stycznia 2021 08:38

Co dalej z uzdrowiskami? Sytuacja krytyczna... - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Unia Uzdrowisk Polskich, jako ogólnopolska organizacja branżowa reprezentująca największe krajowe zakłady lecznictwa uzdrowiskowego (spółki uzdrowiskowe, podmioty uzdrowiskowe), wielokrotnie alarmowała o krytycznej sytuacji gospodarczej podmiotów uzdrowiskowych oraz 45 miejscowości uzdrowiskowych.
Rok 2021 dla branży uzdrowiskowej i turystycznej rozpoczął się również kontynuacją zawieszenia w całości działalności leczniczej i gospodarczej na okres bliżej nieokreślony przez władze publiczne.
W tej sytuacji, pogłębiającego się kryzysu branży uzdrowiskowej i turystyki zdrowotnej w 2021r., UUP apeluje po raz kolejny do premiera oraz ministra zdrowia — nadzorującego z mocy ustawy lecznictwo uzdrowiskowe, o podjęcie ekstraordynaryjnych decyzji ratujących polskie lecznictwo uzdrowiskowe, miejscowości uzdrowiskowe oraz miejsca pracy w 45 miejscowościach Polski poprzez:
1. Umorzenie lub zastosowanie w 100% tzw. abolicji zaliczek wypłacanych przez NFZ podmiotom uzdrowiskowym w 2020 roku w ramach zawartych umów na realizację świadczeń zdrowotnych, która nie będzie traktowana jako limitowana pomoc publiczna. Umorzenie w całości wypłaconych w 2020 r. zaliczek powinno być traktowane jako zaplata za pokrycie kosztów stałych oraz utrzymywanie w gotowości infrastruktury i pracowników do realizacji świadczeń zdrowotnych objętych umowami z NFZ, a które nie były wykonywane na skutek decyzji Organów Władzy Publicznej. W związku z tym konsekwencje prawne i gospodarcze związane z odpowiedzialnością i koniecznością zrekompensowania utraty przychodów świadczeniodawcom są obiektywne i zrozumiale prawnie.
2. Wypłacane przez NFZ zaliczki w wysokości 1/12 były przeznaczane przez podmioty uzdrowiskowe/spółki w 2020 r na pokrycie kosztów stałych, utrzymanie gotowości, wypłaty pracownicze, zapłatę różnych zobowiązań związanych z utrzymaniem infrastruktury. Za koniecznością pilnej decyzji umarzającej/rozliczającej zaliczki wypłacone w 2020 roku przemawiają również argumenty wynikające z przepisów Ustawy o rachunkowości, rozliczenia terminowego, bilansowego zamknięcia roku 2020 (sporządzenia sprawozdania finansowego) rozliczenia zobowiązań oraz możliwości prowadzenia negocjacji z bankami ukierunkowanymi na zastosowanie dźwigni finansowych dla kontynuacji działalności podmiotów.
3. Wprowadzenie od 1 stycznia 2021 roku rozwiązań legislacyjnych poprzez nowelizację Rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej umożliwiających kontynuację wypłat 1/12 zaliczek przez NFZ (wzorem 2020 r.) na rzecz podmiotów uzdrowiskowych legitymujących się umową na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, na pokrycie kosztów gotowości i kosztów stałych utrzymania infrastruktury oraz personelu medycznego i pracowników.
4. Wznowienie działalności leczniczej i gospodarczej przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego (spółki i podmioty uzdrowiskowe) z początkiem miesiąca marca 2021 r. z uwzględnieniem wszystkich obostrzeń i reżimów sanitarnych wynikających z zaleceń Rządu oraz dodatkowych rozwiązań sanitarnych stosowanych dla bezpieczeństwa pacjentów i gości przez podmioty uzdrowiskowe.
W tak dobrze przygotowanych obiektach i jednostkach możliwa jest realizacja rehabilitacji leczniczej po przebytej chorobie COVID-19. Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, dysponujące specjalistyczną kadrą medyczną, infrastrukturą zabiegową i terapeutyczną, a także zapleczem noclegowo-gastronomicznym, są doskonałym miejscem do realizacji tego rodzaju świadczeń, na które jest coraz większe zapotrzebowanie ze strony osób wymagających wsparcia w powrocie do sprawności po zakażeniu wirusem SARS-COV-2.
W tej sprawie UUP po raz kolejny apeluje o wsparcie:
"Szanowny Panie Premierze i Szanowny Panie Ministrze Zdrowia,
ze swojej strony dziękujemy za decyzję związaną z uruchomieniem płatności zaliczek przez NFZ w 2020r., co pozwoliło utrzymać większość miejsc pracy i infrastrukturę leczniczą, tym niemniej podnosimy, że wnioskowane i postulowane przez nas pilne rozwiązania są kluczowymi do podjęcia przez Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ dla zachowania i ratowania kraj owego lecznictwa uzdrowiskowego.
Ze swojej strony deklarujemy pełną gotowość do współpracy w zakresie poszukiwania rozwiązań ratujących potencjał lecznictwa uzdrowiskowego dla seniorów, pacjentów, dzieci oraz gości korzystających z turystyki zdrowotnej.
Liczymy na pilne podjęcie oczekiwanych przez pacjentów i świadczeniodawców decyzji Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ.
Jerzy Szymańczyk
Prezes UUP"
Źródło: UUP

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.