Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

COVID News - 10.11.2020 r.

MedExpress Team

Magda Mazurek

Opublikowano 9 listopada 2020 21:31

COVID News - 10.11.2020 r. - Obrazek nagłówka
W dzisiejszym wydaniu m.in. o czynnikach ryzyka transmisji SARS-CoV-2 wśród osób z „bliskich kontaktów”, masowym testowaniu całych miast i wpływie pandemii na ceny żywności.

Badanie pamięci komórkowej przeciwko SARS-CoV-2

Uważa się, że badanie przeprowadzone przez UK Coronavirus Immunology Consortium and Public Health England jest pierwszym na świecie, które pokazuje, że solidna pamięć komórkowa przeciwko wirusowi utrzymuje się przez co najmniej sześć miesięcy.

Naukowcy pobrali próbki surowicy i krwi od ponad 2000 pracowników ochrony zdrowia. Średni wiek dawców wynosił 41 lat (zakres 22-65 lat). Nikt nie był hospitalizowany z powodu COVID-19.

Próbki surowicy pobierano co miesiąc w celu pomiaru poziomu przeciwciał, a próbki krwi pobrano po sześciu miesiącach w celu pomiaru odpowiedzi komórek T. Badanie wykazało, że poziom przeciwciał spadł o około 50% w ciągu pierwszych dwóch miesięcy po zakażeniu, ale następnie ustabilizował się. Z kolei komórki T specyficzne dla wirusa były wykrywalne u wszystkich dawców po sześciu miesiącach. Wielkość odpowiedzi komórek T była silnie skorelowana z wielkością szczytowej odpowiedzi przeciwciał. Odpowiedź limfocytów T była o 50% wyższa u osób, które doświadczyły objawów, co niekoniecznie oznacza, że ​​osoby bezobjawowe mogą być bardziej podatne na ponowne zakażenie, ponieważ mogą po prostu lepiej zwalczać wirusa bez konieczności generowania dużej odpowiedzi immunologicznej.

Odkrycia te mają wpływ także na rozwój szczepionek. Odpowiedź komórkowa była skierowana przeciwko szeregowi białek wirusa, w tym białku wypustek, które jest wykorzystywane jako cel w większości badań nad szczepionkami. Autorzy badania zasugerowali, że ponieważ odpowiedzi limfocytów T były skierowane również przeciwko dodatkowym nukleoproteinom i białkom błonowym, mogą one być również celami dla przyszłych strategii szczepionek.

Wyniki te dają pewność, że chociaż miano przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 może spaść poniżej wykrywalnego poziomu w ciągu kilku miesięcy od zakażenia, pewien stopień odporności na wirusa może zostać utrzymany. Pozostaje jednak pytanie czy te komórki T zapewniają skuteczną ochronę przed ponownym zakażeniem. Więcej o przebiegu badań i jego wynikach można przeczytać w publikacji: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.01.362319v1.full.pdf

Źródło:https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4257, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.01.362319v1.full.pdf

SARS-CoV-2 na duńskich fermach norek

ECDC oceni skutki zdrowotne u ludzi szerokiego rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 na fermach norek w Danii, gdzie do 3 listopada łącznie 197 ferm zostało zainfekowanych. Dania wdraża obecnie rygorystyczne środki kontroli, w tym ubój, ograniczenia w przemieszczaniu się osób mieszkających na pobliskich obszarach i rozszerzoną strategię testów wśród ogólnej populacji.

Duńska agencja zdrowia publicznego, Statens Serum Institut (SSI), zidentyfikowała siedem unikalnych mutacji w białku kolca (spike protein) wirusa SARS-CoV-2 u norek. Ten wariant został również zidentyfikowany w przypadku ludzi. Możliwość mutacji SARS-CoV-2 może mieć wpływ na odporność, ponowne zakażenia i skuteczność szczepionek COVID-19. W związku z istniejącą niepewnością potrzebne są dalsze analizy i badania naukowe, aby lepiej zrozumieć zidentyfikowane mutacje i ich potencjalne konsekwencje.

Żródło: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-assess-risk-associated-spread-sars-cov-2-mink-farms

Czynniki ryzyka transmisji SARS-CoV-2 wśród osób z „bliskich kontaktów”

Obszerne śledzenie kontaktów przeprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia w Singapurze każdego zdiagnozowanego przypadku zakażenia SARS-CoV-2 oraz prawnie egzekwowana kwarantanna i intensywny nadzór zdrowotny bliskich kontaktów zapewniły rzadką okazję do określenia ilości bezobjawowych zakażeń.

Przebieg badania:

To retrospektywne badanie kohortowe obejmowało wszystkie bliskie kontakty potwierdzonych przypadków COVID-19 w Singapurze, zidentyfikowanych między 23 stycznia a 3 kwietnia 2020 r. Kontakty z gospodarstwa domowego zdefiniowano jako osoby, które dzieliły miejsce zamieszkania z przypadkiem COVID-19. Bliskie kontakty spoza gospodarstwa domowego określono jako osoby, które utrzymywały kontakt przez co najmniej 30 minut w obrębie do 2 m. Wszyscy pacjenci z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w Singapurze otrzymali leczenie szpitalne. Wszystkie bliskie kontakty natomiast poddano kwarantannie przez 14 dni z monitorowaniem objawów przez telefon trzy razy dziennie. Osoby z kontaktu, które rozwinęły objawy przeszły testy PCR. Wskaźniki wtórnych zakażeń wśród bliskich kontaktów uzyskano na podstawie częstości występowania SARS-CoV-2 potwierdzonego metodą PCR. Do oszacowania częstości występowania pominiętych diagnoz i bezobjawowych dodatnich przypadków SARS-CoV-2 zastosowano modelowanie bayesowskie. Do określenia czynników ryzyka przenoszenia SARS-CoV-2 wykorzystano modele regresji logistycznej. Osoby, które wyraziły zgodę, które przeszły kwarantannę bez pozytywnego wyniku testu na SARS-CoV-2, zostały poddane testom serologicznym i szczegółowej ocenie ryzyka narażenia. Aby uniknąć pobierania próbek krwi zbyt wcześnie, aby wykryć serokonwersję, umówiono się na pobranie krwi co najmniej 2 tygodnie po dacie zakończenia kwarantanny.

Wyniki:

W okresie od 23 stycznia do 3 kwietnia 2020 r. Zidentyfikowano 7770 bliskich kontaktów (1863 kontaktów domowych, 2319 kontaktów służbowych i 3588 kontaktów społecznych) powiązanych z 1114 osobami zakażonymi . Testy PCR oparte na objawach wykryły 188 wtórnych przypadków COVID-19. Wskaźnik wtórnych ataków klinicznych wyniósł 5,9% dla kontaktów domowych, 1,3% dla kontaktów zawodowych i 1,3% dla kontaktów towarzyskich. Analiza bayesowska danych serologicznych i danych dotyczących objawów wykazała, że ​​strategia oparta na testowaniu PCR tylko osób objawowych pominęła 62% przypadków COVID -19, a 36% osób z zakażeniem SARS-CoV-2 było bezobjawowych.

Dzielenie sypialni i rozmawianie przez 30 minut lub dłużej były związane z przenoszeniem SARS-CoV-2 wśród kontaktów domowych. Z kolei wśród kontaktów innych niż gospodarstwa domowe za zwiększone ryzyko transmisji uznano rozmawianie przez 30 minut lub współdzielenie pojazdu z przypadkiem dodatnim. Zarówno w przypadku kontaktów domowych, jak i innych, kontakt pośredni, wspólne posiłki i wspólne korzystanie z toalety nie były związane z przenoszeniem SARS-CoV-2

Aby zapobiec przenoszeniu wirusa na osoby z rodziny ważna jest wczesna identyfikacja przypadków i kontaktów. Ze względu na znaczną liczbę pominiętych diagnoz w strategii testowania objawowego, zaleca się badanie wszystkich kontaktów domowych, w tym osób bezobjawowych.

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30833-1/fulltext

Liverpool – całe miasto testowane.

Półmilionowy Liverpool jest jednym z miast w Wielkiej Brytanii najmocniej dotkniętych epidemią. Trzy tygodnie temu jako pierwsze miasto w Anglii objęty został trzecim, najwyższym poziomem restrykcji. Liczba nowych przypadków w tygodniu wynosi obecnie 410,4 na 100 000 mieszkańców.

Premier Wielkiej Brytanii ogłosił strategię testowania całego miasta, podobnego do tego na Słowacji. Program testowania rozpoczął się w piątek. Wszystkim mieszkającym lub pracującym w Liverpoolu zostanie zaoferowane badanie w kierunku SARS-CoV-2 niezależnie od tego, czy mają objawy, czy nie. Wykorzystane zostaną testy PCR, testy antygenowe a także technologia LAMP (izotermiczna amplifikację materiału genetycznego). Ta ostatnia ma zostać wdrożona w Liverpool University Hospitals NHS Foundation Trust dla pracowników ochrony zdrowia. W celu realizacji tego przedsięwzięcia powstanie kilka nowych punktów testowych, a w realizacji od strony logistycznej będzie pomagać ok. 2 tys. żołnierzy.

Każdy, kto uzyska pozytywny wynik testu musi natychmiast poddać się samoizolacji, a ich kontakty zostaną prześledzone. Osoby, które uzyskają wynik negatywny, będą musiały nadal przestrzegać wszystkich krajowych wytycznych epidemiologicznych. Niezależnie od wyniku pierwszego testu, każdy będzie mógł po mniej więcej dwóch tygodniach wykonać kolejny.

Testy przeprowadzane w całym mieście mają na celu ochronę osób najbardziej zagrożonych i znalezienie bezobjawowych przypadków, aby pomóc w zapobieganiu i ograniczaniu przenoszenia choroby w społeczności.

Źródło: https://www.gov.uk/government/news/liverpool-to-be-regularly-tested-for-coronavirus-in-first-whole-city-testing-pilot

Analiza i wyniki śledzenia kontaktów w San Francisco

Biorąc pod uwagę pilną potrzebę wznowienia działalności gospodarczej przed udostępnieniem szczepionki, Stany Zjednoczone i inne kraje inwestują w śledzenie kontaktów jako główny element odpowiedzi na SARS-CoV-2. Szacuje się, że 75% zainfekowanych kontaktów musi zostać poddanych kwarantannie, aby powstrzymać COVID-19. W tym badaniu oceniono wyniki śledzenia kontaktów w San Francisco w Kalifornii.

Mieszkańcy San Francisco, u których zdiagnozowano COVID-19, byli rutynowo zgłaszani do wydziału zdrowia, a następnie przystępowano do śledzenia ich kontaktów. W badaniu uwzględniono przypadki zdiagnozowane od 13 kwietnia do 8 czerwca 2020 r. Przypadki zidentyfikowane podczas badań epidemiologicznych w placówkach opieki długoterminowej zostały wykluczone (10% przypadków).

Spośród 1633 zgłoszonych przypadków ankietowanych zostało 1394 (85,4%). Mediana wieku wynosiła 37 (26-49) lat. Połowa ankietowanych zgłosiła kontakt z osobą, u której zdiagnozowano COVID-19.

Spośród 1214 namierzonych kontaktów 1017 (83,8%) zostało pomyślnie powiadomionych, 457 (37,6%) zostało przebadanych, a 120 (9,9%) miało nowo zdiagnozowane COVID-19. Wskaźnik ataków wtórnych był wyższy wśród gospodarstw domowych w porównaniu z kontaktami spoza gospodarstwa domowego.

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2772238

Zmiany cen żywności i surowców spowodowane pandemią.

Pandemia wirusa oprócz konsekwencji zdrowotnych ma także poważne następstwa gospodarcze. Bank światowy opublikował raport na temat zmian cen surowców oraz żywności w trakcie trwania pandemii.

  1. Żywność

Pomimo niewielkiej inflacji cen żywności na poziomie globalnym, w niektórych regionach nastąpił jednak znacznie większy wzrost cen. Zakłócenia w łańcuchach dostaw żywności w wyniku COVID-19 wpłynęły zarówno na produkcję, jak i dystrybucję żywności, zaostrzone w niektórych przypadkach przez spadek wartości lokalnej waluty. Azja Południowa, Afryka Subsaharyjska i Ameryka Łacińska należą do najbardziej dotkniętych regionów. Oczekuje się, że pandemia spowoduje wzrost braku bezpieczeństwa żywnościowego a w konsekwencji wzrost niedożywienia.

  1. Ropa naftowa:

Ceny ropy naftowej podwoiły się od ich kwietniowego najniższego poziomu, czemu sprzyjały ostre ograniczenia podaży ropy, ale ceny wciąż pozostają o jedną trzecią niższe niż przed pandemią. Oczekuje się, że ceny ropy pozostaną zbliżone do obecnych poziomów w przyszłym roku, pozostając znacznie poniżej poziomów odniesienia sprzed pandemii. Pandemia prawdopodobnie będzie miała trwały wpływ na zużycie ropy, zmieniając zachowania konsumentów i zatrudnienie. Podróże lotnicze mogą ulec trwałemu ograniczeniu, ponieważ podróże służbowe są ograniczane na rzecz spotkań wirtualnych, co zmniejsza popyt na paliwo lotnicze. Praca z domu mogłaby zmniejszyć popyt na benzynę, ale może to zostać zrównoważone przez zwiększone wykorzystanie prywatnych pojazdów, jeśli ludzie będą niechętnie korzystali z transportu publicznego.

  1. Metale

Ceny metali szybko wzrosły w odpowiedzi na szybszy niż oczekiwano wzrost aktywności przemysłowej w Chinach. Ceny większości metali są powyżej poziomów sprzed pandemii, przy czym miedź odnotowuje szczególnie duży wzrost. Pandemia spowodowała ucieczkę w bezpieczne miejsce wśród inwestorów, podnosząc ceny złota, które jest pewną przystanią. Na ceny złota wpłynął również spadek wartości dolara amerykańskiego i spadek stóp procentowych. Przerwy w produkcji w kopalniach, zwłaszcza w Meksyku, Peru i RPA, oraz zmniejszony recykling złota z powodu wywołanych pandemią ograniczeń w przepływie pracowników również wpłynęły na jego ceny.

Źródło: https://blogs.worldbank.org/voices/commodity-markets-outlook-eight-charts

Tematy

covid news

Podobne artykuły

covid-news-v3ME
26 maja 2021
covid-news-v3ME
18 maja 2021
covid-news-v3ME
7 maja 2021
covid-news-v3ME

COVID News - 22.04.2021 r.

21 kwietnia 2021

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także