Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

COVID News - 18.02.2021 r.

MedExpress Team

Magda Mazurek

Opublikowano 18 lutego 2021 10:59

COVID News - 18.02.2021 r. - Obrazek nagłówka
Wpływ nowych wariantów wirusa na sytuację epidemiologiczną w Unii Europejskiej. Jak wpływa leczenie przeciwzakrzepowe na śmiertelność z powodu COVID-19? Prawdopodobieństwo transmisji wirusa SARS-CoV-2 drogą fekalno-oralną.

Jak wpływa leczenie przeciwzakrzepowe na śmiertelność z powodu COVID-19?

Z grupy 4297 pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 3627 (84,4%) otrzymało profilaktyczne leczenie przeciwzakrzepowe (heparynę lub enoksaparynę) w ciągu pierwszych 24 godzin od przyjęcia do szpitala. Śmiertelność wyniosła 14,3% wśród osób, które otrzymały leczenie przeciwzakrzepowe i 18,7% wśród tych, którzy nie otrzymali takiej terapii. Przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych nie wiązało się ze zwiększonym ryzykiem krwawienia wymagającego transfuzji. Odkrycia te dostarczają dowodów na poparcie wytycznych zalecających stosowanie profilaktycznych leków przeciwzakrzepowych jako początkowego leczenia pacjentów z COVID-19 przy przyjęciu do szpitala.

Źródło: https://www.bmj.com/content/372/bmj.n311

Prawdopodobieństwo transmisji wirusa SARS-CoV-2 drogą fekalno-oralną

Autorzy publikacji pokazują dowody mogące świadczyć o transmisji fekalno-oralnej SARS-CoV-2. Powołują się głównie na badania potwierdzające infekcję jelit wywoływaną przez wirusa oraz wykrycie wirusowego RNA w kale i przewodzie pokarmowym pacjentów z COVID-19. W kilku przypadkach zakaźny wirus wyizolowano z kału, a badanie in vitro wykazało nawet możliwość przeżycia SARS-CoV-2 w kale przez 1–2 dni. W ten sposób wirus może prawdopodobnie zanieczyścić ścieki, wodę i żywność. Teorię tą może potwierdzić wykrycie zakaźnego wirusa w pakowanych owocach morza w Chinach. Badania na zwierzętach in vivo wykazały, że wirus może być transmitowany drogą fekalno-oralną. Jednak liczba pacjentów z COVID-19, którzy wydalają zakaźne wirusy (ale nie wirusowe RNA) z kałem, pozostaje nieznana i potrzeba więcej dowodów, aby jednoznacznie wykazać, że jest to możliwa droga przenoszenia wirusa.

Źródło: https://www.nature.com/articles/s41575-021-00416-6

Raport ECDC. Wpływ nowych wariantów wirusa na sytuację epidemiologiczną w Unii Europejskiej

W kilku krajach Unii Europejskiej zaobserwowano spadek częstości występowania SARS-CoV-2 w ostatnich tygodniach najprawdopodobniej z powodu zaostrzonego lockdownu. Niemniej jednak sytuacja epidemiologiczna nadal budzi poważne obawy, przy czym w większości krajów nadal odnotowuje się wysoki lub rosnący wskaźnik zakażeń w starszych grupach wiekowych i / lub wysoki wskaźnik zgonów. Szczególne ryzyko niosą ze sobą nowe warianty wirusa, które znacznie szybciej się rozprzestrzeniają. Modelowanie ECDC sugeruje, że jeśli nowy wariant SARS-CoV-2 chrakteryzujący się większą zdolnością przenoszenia zastąpi warianty występujące wcześniej w Unii Europejskiej do końca lutego, to wprowadzony w wielu krajach lockdown będzie niewystarczający, aby zapobiec znacznemu wzrostowi śmiertelności z powodu COVID-19, nawet po wprowadzeniu szczepionek.

Wykres: Prognozowany dzienny współczynnik śmiertelności w Unii Europejskiej:

  • Kolor szary- przy założeniu, że nowy wariant wirusa nie stanie się dominujący, brak szczepień
  • Kolor pomarańczowy- przy założeniu, że wariant o 70% bardziej zaraźliwy stanie się dominujący przy braku szczepień
  • Kolor zielony- przy założeniu, że wariant o 70% bardziej zaraźliwy stanie się dominujący przy regularnym szczepieniu
  • Kolor niebieski- przy założeniu, że wariant o 70% bardziej zaraźliwy stanie się dominujący przy opóźnieniu programu szczepień

Według badań przesiewowych opartych na PCR i sekwencjonowaniu całego genomu, odsetek przypadków spowodowanych przez brytyjski wariant B.1.1.7 wzrósł w ostatnich tygodniach, co wskazuje na transmisję w społeczności w wielu, jeśli nie we wszystkich, krajach Unii Europejskiej. Kraje europejskie wskazują następujące proporcje B.1.1.7 wśród wszystkich przypadków zsekwencjonowanych w ostatnich tygodniach: Dania 27% , Francja 13,2% Niemcy 5,6% , Irlandia 75%, Włochy 17,8% ,Holandia> 30% , Polska 9%, Portugalia 45%, Hiszpania 0,4–53% (w zależności od regionu), Szwecja 11%. Dane te różnią się pod względem zastosowanej strategii pobierania próbek, okresu objętego badaniem i metody dlatego nie można ich bezpośrednio porównywać. W krajach przeprowadzających sekwencjonowanie w ostatnich tygodniach odsetek przypadków B.1.1.7 wśród wszystkich sekwencjonowanych przypadków wydaje się podwajać każdego tygodnia, co zdecydowanie sugeruje, że wariant ten ma stać się bardziej dominujący niż szczepy wcześniej występujące w UE.

Źródło: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-variants-vaccine-fourteenth-update-february-2021

Tematy

covid news

Podobne artykuły

covid-news-v3ME
26 maja 2021
covid-news-v3ME
18 maja 2021
covid-news-v3ME
7 maja 2021
covid-news-v3ME

COVID News - 22.04.2021 r.

21 kwietnia 2021

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także