Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

COVID News - 3.11.2020 r.

MedExpress Team

Magda Mazurek

Opublikowano 3 listopada 2020 10:30

COVID News - 3.11.2020 r. - Obrazek nagłówka
W dzisiejszym wydaniu COVID News przeczytacie m.in. o teście oddechowym, który znacznie ułatwi badania przesiewowe, o zdrowotnych skutkach zakażania SARS-CoV-2 u osób uprawiających sport, a także o przełomowych badaniach nad wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych w terapii COVID-19.

Zalecenia dla sportowców powracających do treningów po przebyciu zakażenia SARS-CoV-2

Już na początku walki z pandemią wiele badań wskazywało na możliwość poważnych powikłań sercowo-naczyniowych po przebyciu COVID-19. W jednym z nich, spośród 100 pacjentów niedawno wyleczonych z COVID-19, w obrazowaniu serca metodą rezonansu magnetycznego zmiany w sercu stwierdzono u 78% , a trwające zapalenie mięśnia sercowego u 60% pacjentów, co było niezależne od ciężkości i ogólnego przebiegu choroby.

Szczególne obawy wzbudziły jednak najświeższe doniesienia o zapaleniu mięśnia sercowego u kilku sportowców, którzy często przechodzili zakażenie zupełnie bezobjawowo lub skąpoobjawowo. W badaniu przeprowadzonym przez Ohio State Univeristy spośród 26 sportowców wyczynowych 4 (15%) miało wyniki wskazujące na miocarditis.

Z tego powodu, w zeszłym tygodniu na łamach JAMA opublikowano zalecenia dla sportowców chcących powrócić do regularnych treningów po przebytym zakażeniu. Skupiono się przede wszystkim na różnych scenariuszach kiedy konieczne jest badanie czynności serca. Autorzy podzielili wytyczne względem poziomu zawodnika oraz ciężkości objawów jakie im towarzyszyły podczas choroby. Na przykład w przypadku ciężkiego przebiegu COVID-19 u wyczynowych sportowców należy rozważyć badanie EKG, stężenia troponin, echokardiografię a także rezonans magnetyczny oraz badania wysiłkowe. Wśród wszystkich sportowców z zakażeniem SARS-CoV-2, niezależnie od nasilenia objawów, zaleca się zaniechanie treningów w ciągu 10 dni, kiedy odbywają izolację, a następnie stopniowe zwiększanie ich intensywności. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w publikacji: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2772399.

Źródła:

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2768916

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2770645/

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2772399


Nowe opcje leczenia-przeciwciało neutralizujące SARS-CoV-2 LY-CoV555

Do tej pory zbadano kilka opcji leczenia pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 np. lekami przeciwmalarycznymi, przeciwwirusowymi, glikokortykoidami oraz osoczem ozdrowieńców. W ramach badania Solidarity Trial, zorganizowanego przez Światową Organizację Zdrowia, 15 października opublikowano wstępne wyniki działania niektórych z tych leków. Stwierdzono, że wszystkie 4 oceniane przez nich metody leczenia (remdesivir, hydroksychlorochina, lopinawir / rytonawir i interferon) miały niewielki wpływ lub nie miały żadnego wpływu na śmiertelność, rozpoczęcie wentylacji i czas pobytu w szpitalu u hospitalizowanych pacjentów. Jak dotąd tylko kortykosteroidy okazały się skuteczne przeciwko ciężkim i krytycznym przypadkom COVID-19.

Przełomem mają okazać się badania z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych. Badania przedkliniczne dotyczące leczenia zakażenia SARS-CoV-2 przeciwciałami neutralizującymi na kilku modelach zwierzęcych przyniosły obiecujące wyniki, ze znacznym zmniejszeniem miana wirusa w górnych i dolnych drogach oddechowych. 28 października opublikowano najnowsze wyniki 2 fazy badań klinicznych u ludzi. 309 pacjentom z niedawno zdiagnozowanym łagodnym lub umiarkowanym przebiegiem zakażenia dożylnie podano neutralizujące przeciwciało LY-CoV555 w jednej z trzech dawek (700 mg, 2800 mg lub 7000 mg).

W wynikach badań stwierdzono:

  • zmniejszone miano wirusa w 11 dniu w porównaniu z grupą placebo,
  • zmniejszony odsetek pacjentów hospitalizowanych w 29 dniu (1,6% w grupie LY-CoV555 i 6,3% w grupie placebo),
  • w analizie post hoc, która koncentrowała się na podgrupach wysokiego ryzyka (wiek ≥ 65 lat lub BMI ≥ 35), zmniejszony odsetek hospitalizacji (4,2% w grupie LY-CoV555 i 14,6% w grupie placebo),
  • zmniejszenie nasilenia objawów już w 2 dniu w grupie LY-CoV555.

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym w grupie przyjmującej LY-CoV555 były nudności. Nie wystąpiły żadne poważne zdarzenia niepożądane u żadnego z 309 pacjentów.

Więcej informacji, w tym o mechanizmie działania przeciwciała neutralizującego LY-CoV555 można znaleźć w artykule: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2029849.

Źródła:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2029849


Zakażenie SARS-CoV-2 wśród medyków

30 października CDC wydało dwa dokumenty na temat zakażeń i hospitalizacji wśród pracowników sektora ochrony zdrowia z powodu SARS-CoV-2. W okresie od 6 marca do 11 lipca Departament Zdrowia stanu Minnesota oszacował łącznie wystąpienie 21 406 ekspozycji wśród pracowników, z czego 25% oceniono jako narażenie wysokiego ryzyka.

Główne wnioski płynące z raportów:

  • Analiza danych dotyczących hospitalizacji COVID-19 z 13 ośrodków wykazała, że 6% dorosłych hospitalizowanych to pracownicy ochrony zdrowia: 36% z nich zajmowało się opieką pielęgniarską, a 73% miało otyłość. Około 28% tych pacjentów zostało przyjętych na oddział intensywnej terapii, 16% wymagało inwazyjnej wentylacji mechanicznej, a 4% zmarło.
  • W porównaniu z pracownikami oddziałów intensywnej opieki, osoby pracujące w placówkach opieki długoterminowej częściej wracały do ​​pracy (57%), pracowały z objawami (5%) i otrzymywały pozytywny wynik testu ( 10%) podczas 14-dniowego monitorowania po ekspozycji, niż czynił to personel medyczny pracujący poza takimi placówkami. Dane te podkreślają potrzebę uświadomienia sobie zagrożeń związanych z narażeniem na SARS-CoV-2 w ramach opieki poza szpitalnej.
  • Około 1/3 ekspozycji wysokiego ryzyka wynikała z kontaktu ze współpracownikami oraz kontaktami domowymi a nie z bezpośredniej opieki nad pacjentami.
  • Dane dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej w przypadku narażenia były dostępne dla 913 przypadków wyższego ryzyka; spośród tych 822 (90%) pracowników służby zdrowia nosiło maskę, a 240 (26%) nosiło okulary ochronne. Dla porównania, w przypadku kontaktu w placówkach opieki długoterminowej znacznie mniej pracowników nosiło maskę medyczną (611 z 905; 68%) lub środki ochrony oczu (140 z 905; 16%).

Źródła:

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6943a5.htm?s_cid=mm6943a5_x

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6943e3.htm?s_cid=mm6943e3_x


Test oddechowy na koronawirusa

Testy oddechowe stosowane są już od dawna w diagnostyce różnych schorzeń np. urazowy test oddechowy wykrywający bakterię Helicobacter pylori. Na konferencji prasowej 29 października przedstawiony został pierwszy test oddechowy mający na celu wykrycie zakażenia SARS-CoV-2. Urządzenie, które powstaje w firmie Breathonix, założonej przez naukowców z Narodowego Uniwersytetu Singapuru, w przeciwieństwie do rozwiązań znanych z klasycznych testów, nie opiera się na wykrywaniu fragmentów genomu ani białek wirusa. Zamiast tego badane są znajdujące się w wydychanym powietrzu lotne związki organiczne. Pilotażowe badanie kliniczne z udziałem 180 pacjentów przeprowadzone w National Center for Infectious Diseases pokazało, że Breathonix osiągnął kliniczną dokładność większą niż 90%; z czułością 93% i swoistością 95%. Ten 60-sekundowy, nieinwazyjny test, który można wykonać na miejscu, może być potencjalnie używany do masowych badań przesiewowych w obszarach o dużym natężeniu ruchu ludzi. Zgodnie z zapewnieniem producenta urządzenie do analizy oddechu Breathonix mogłoby zostać wykorzystane na lotniskach, w portach morskich i węzłach transportowych a także obiektach sportowych. Cena takiego testu ma wynosić 20 dolarów.

Źródło:

http://breathonix.com/press-conference-29-oct-2020-breathonix-breath-test-as-a-service


Definicja przypadku COVID-19

31 października Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nową definicję przypadku Covid-19 na potrzeby nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Poza stosowanym dotychczas testem PCR, teraz do stwierdzenia zakażenia stosowany może być również test antygenowy .

Źródło:

https://www.gov.pl/web/gis/definicja-przypadku-covid19-na-potrzeby-nadzoru-epidemiologicznego-nad-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2-definicja-z-dnia-31102020-


100% wynagrodzenia dla medyków walczących z COVID-19

Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał polecenia dla prezesa NFZ, nakazujące od 1 listopada podniesienie o 100 proc. wynagrodzenia (jako świadczenia dodatkowego) dla personelu medycznego walczącego z COVID19, w tym także dla ratowników medycznych i diagnostów laboratoriów szpitalnych.

Zmiana zakresu podmiotów objętych poleceniem jest po to, aby objąć nim, poza dotychczas wskazanym personelem medycznym szpitali II i III poziomu, również podmioty lecznicze, w których skład wchodzą jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub izby przyjęć, a także laboratoria podmiotów leczniczych będących szpitalami I, II i III poziomu, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.

Źródło:

https://www.facebook.com/MZGOVPL/?eid=ARABZ1gyJsRw2gyac86d4kw1OKYbJspf_P2oKJ1GHEBYwKLlxnvpfHBfajJBKuXndFoV4ipvw8T6KPYQ&hc_ref=ARQSVPk7Nmqh0mDGAcXEy1OYKuUaj1rYXnZWhVd4qaDUfbmvMZ3lJLGjW1SkxiCLfy0&fref=nf , https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2020-11-01/dodatek-dla-medykow-minister-zdrowia-wydal-polecenia/

Podobne artykuły

Kuchar-WnZ-naziwsko
Wyszło na Zdrowie

Antyszczepionkowcy w pułapce algorytmu

18 kwietnia 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024
Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Narodowe polowanie na szczepienia

18 grudnia 2023

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.