Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

„Dobry posiłek w szpitalu” - będzie pilotaż

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 15 września 2023 09:00

„Dobry posiłek w szpitalu” - będzie pilotaż - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu”.

Projekt rozporządzenia określa warunki realizacji programu pilotażowego w zakresie poradnictwa dietetycznego oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach pod nazwą „Dobry posiłek w szpitalu”, zwanego dalej „programem pilotażowym”.

Celem programu pilotażowego jest:

1) podniesienie poziomu wiedzy o żywności i sposobie żywienia sprzyjającym zdrowiu świadczeniobiorców przez świadczenia opieki zdrowotnej w postaci porad żywieniowych,

2) wdrożenie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców w szpitalach.

Wprowadzenie programu pilotażowego wynika z tego, że rola żywienia dla świadczeniobiorcy przebywającego w warunkach szpitalnych jest szczególnie istotna. Odpowiednie żywienie świadczeniobiorców w szpitalu stanowi integralną część całego procesu leczenia, a właściwa ocena stanu odżywienia i wdrażanie odpowiedniego sposobu żywienia jest istotnym elementem zwiększenia szans chorych na wyzdrowienie, poprawę skuteczności zarówno leczenia zachowawczego, jak i chirurgicznego oraz zmniejszenie ryzyka powikłań i skrócenie czasu gojenia się ran pooperacyjnych. Dobrze odżywiony świadczeniobiorca, szybciej powraca do zdrowia i tym samym może krócej przebywać w szpitalu, co korzystnie wpływa na jego ogólny stan zdrowia fizycznego i psychicznego, a także obniża całkowity koszt leczenia. Niedożywienie albo niewłaściwie dobrana dieta może negatywnie wpływać na przebieg choroby i rekonwalescencję, wydłużać pobyt chorego w szpitalu, a w konsekwencji zaś zwiększać koszty jego leczenia.

Realizacja programu pilotażowego obejmuje:

1) zapewnienie świadczeniobiorcom wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia, w oparciu o zalecenia opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka oraz Instytutem - Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka, które zostaną udostępnione za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Zdrowia[1];

2) porady żywieniowe dla świadczeniobiorców;

3) edukację i rozpowszechnianie informacji dotyczących prawidłowego żywienia;

4) zapewnienie dietetyka w wymiarze nie mniejszym niż 0,5 etatu.

Po dokonaniu oceny stanu odżywienia świadczeniobiorcy, lekarz uwzględniając potrzeby świadczeniobiorcy decyduje o rodzaju stosowanej diety, czasie jej trwania oraz zalecanych indywidualnych modyfikacjach.

Posiłki przeznaczone dla świadczeniobiorców są przygotowywane w oparciu o jadłospis opracowany przez dietetyka (na co najmniej na 7 dni). Jadłospis zawiera informacje o: rodzaju posiłku i składzie produktów, wartości energetycznej (kaloryczności) i wartości odżywczej (ilość białka, węglowodanów, w tym cukrów, tłuszczu, w tym nasyconych kwasów tłuszczowych, soli) w 100 g i porcji posiłku, sposobie obróbki oraz obecności alergenów.

Szpital codziennie będzie publikował na swojej stronie internetowej zdjęcie co najmniej dwóch posiłków spośród najczęściej stosowanych diet z danego dnia wraz z odniesieniem do pozycji z jadłospisu. Szpital publikuje jadłospis na swojej stronie internetowej.

[1] https://www.gov.pl/zdrowie/dobry-posilek-w-szpitalu

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.