Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Fizjoterapeuci: spośród zawodów medycznych zarabiamy najmniej

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 5 lipca 2018 08:45

Fizjoterapeuci: spośród zawodów medycznych zarabiamy najmniej - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
Krajowa Rada Fizjoterapeutów opublikowała swoje uwagi do „projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych”.

Dr hab. n. med. Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, podkreśla, że obecnie fizjoterapeuci są grupą zawodową spośród zawodów medycznych najmniej zarabiającą, tymczasem ponad 80 procent to osoby z wyższym wykształceniem, stale podnoszące kwalifikacje zawodowe.

Zdaniem KRF współczynniki wynagrodzenia wskazane w projekcie ustawy nie są adekwatne do wiedzy, skomplikowania wykonywanych zadań i odpowiedzialności, jakie spocywają na fizjoterapeutach.

Ukształtowanie najniższego wynagrodzenia osób wykonujących ten zawód na poziomie znacznie poniżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tak jak zaproponowano w projekcie, budzi zdecydowany sprzeciw środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę propozycję zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB w 2024 roku.

KIF ma własną popozycję zmierzającą do większego ujednolicenia współczynników pracy dla wszystkich fizjoterapeutów wykonujących zawód, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic wynikających z wykształcenia.

KRF podkreśla, że ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne faworyzuje tylko jeden system kształcenia podyplomowego i to cieszący się najmniej zainteresowaniem w środowisku. Deprecjonuje wszystkie inne możliwe rodzaje doskonalenia zawodowego, bo budzi w środowisku olbrzymią frustrację i niezadowolenie.

Krajowa Rada Fizjoterapeutów stoi na stanowisku, że na tym etapie tak duże zróżnicowanie wynagrodzeń, jak zaproponowane w projekcie, ze względu na posiadany tytuł jest błędne i niemożliwe do oceny. Prowadzony Krajowy Rejestr Fizjoterapeutów i określony w ustawie system specjalizacji w różnych dziedzinach medycyny umożliwi dopiero z czasem takie zróżnicowanie oparte na realnej ocenie kwalifikacji.

Propozycja KRF

Zdaniem KRF propozycja zastąpienia wyrazów „wymagający … wykształcenia” na „posiadający … wykształcenie” ma charakter doprecyzowujący i porządkujący. Wysokość określonego współczynnika wynagrodzenia powinna zależeć od posiadanych kwalifikacji przez konkretnego fizjoterapeutę. Powyższe koresponduje z terminologią zastosowaną w pozostałej części tabeli, gdzie mówi się m. in. o pielęgniarce, położnej, „która uzyska tytuł specjalisty”, pielęgniarce „z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa”, „która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia”.

Źródło: KIF

Zobacz także