Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Nowa odsłona Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 22 lutego 2024 09:59

Nowa odsłona Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków - Obrazek nagłówka
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków to działające od 2008 r. stowarzyszenie zrzeszające specjalistów zajmujących się leczeniem chorych na chłoniaki różnego typu. Rok 2023 r. był dla PLRG czasem zmian. Na stanowisko prezesa powołano prof. dr hab. n. med. Jana Macieja Zauchę, kierownika Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Nową odsłonę zyskało logo i strona internetowa Stowarzyszenia.

Nowy logotyp składa się z akronimów pochodzących od nazwy „Polish Lymphoma Research Group”, ułożonych w formie sygnetu. Obła forma w zamyśle nawiązuje do elementów takich jak węzły chłonne oraz budowa limfocytów. Wybór biało-czerwonych kolorów wskazuje na miejsce pochodzenia Grupy i jej medyczny charakter.

W witrynie www.plrg.pl zamieszczone zostały informacje o Stowarzyszeniu: jego celach, składzie zarządu i działających w obrębie PLRG grupach roboczych. Na stronie można znaleźć również najnowsze doniesienia związane z działalnością Grupy oraz informacje o planowanych wydarzeniach.

Głównym, celem członków Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków jest prowadzenie badań klinicznych mających poprawić wyniki leczenia chorych na chłoniaki. Oprócz tego członkowie PLRG są zaangażowani w działalności zmierzające do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki, w szczególności poprzez opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków, i wymianę doświadczeń pomiędzy ośrodkami w kraju i zagranicą oraz udzielanie informacji i prowadzenie wydarzeń edukacyjnych, w tym warsztatów i konferencji, skierowanych zarówno do pacjentów, jak i środowiska medycznego.

Jak mówi prof. Jan Maciej Zaucha, prezes Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków: „W stosunku do nowotworów litych wyniki leczenia są lepsze, więcej chorych może być wyleczonych. Naszym marzeniem jest jednak wyleczenie każdego chorego, stąd czasem nawet niewielka odsetkowo grupa chorych opornych czy nawrotowych stanowi dla nas problem. Na pewno jest jeszcze dużo do zrobienia. Chłoniaki są bardzo zróżnicowane; w przypadku chłoniaka Hodgkina standardowe leczenie jest stosunkowo skuteczne. Natomiast są chłoniaki T-komórkowedla k†órych nie mamy jeszcze dobrego leczenia, czy niektóre chłoniaki wysoce agresywne B-komórkowe, z negatywnymi czynnikami prognostycznymi, gdzie nawet intensywne leczenie nie zawsze prowadzi do wyleczenia i czasem jedyną szansą jest zastosowanie innowacyjnych terapii, jak np. CAR-T , przeciwciał dwuspecyficznych lub za allogenicznej transplantacji komórek układu krwiotwórczego.”.

Wśród działań edukacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie znalazły się zaplanowane na 15 marca 2024 r. w Warszawie unikalne warsztaty przeznaczone dla lekarzy zainteresowanych dobrym leczeniem chorych na chłoniaki, które poprzedzi Posiedzenie Plenarne Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków w dniu 14 marca. Uczestnicy warsztatów mają szansę na spotkania z najlepszymi polskimi ekspertami w małych studyjnych grupach dyskutując najgorętsze tematy i kontrowersje dotyczące leczenia chłoniaków w tym swoich „trudnych” chorych

Załączam grafiki do wykorzystania:

Więcej informacji znajduje się na stronach:

https://plrg.pl/

https://warsztaty.plrg.pl/

Źródło: mat. prasowy

Podobne artykuły

Mantle_cell_lymphoma_-_intermed_mag_ME
Światowy Dzień Walki z Rakiem

Biała plama na mapie potrzeb pacjentów hematoonkologicznych

3 lutego 2023
IHiT_Lech-Maranda-Ewa_1b
15 września 2022
iStock-696241984
Hematoonkologia

Pacjenci czekają na CAR-T

15 listopada 2020

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także