Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

INFARMA zaniepokojona praktykami Ministerstwa Zdrowia

MedExpress Team

Edyta Hetmanowska

Opublikowano 1 września 2014 12:08

INFARMA zaniepokojona praktykami Ministerstwa Zdrowia - Obrazek nagłówka
Czy innowacyjność jest zagrożona? Czy polscy pacjenci będą mieli utrudniony dostęp do leków innowacyjnych, które nie będą w wystarczającym stopniu włączane do programów leków?

logo_infarma

Czy innowacyjność jest zagrożona? Czy polscy pacjenci będą mieli utrudniony dostęp do leków innowacyjnych, które nie będą w wystarczającym stopniu włączane do programów leków?

Na wrześniowej liście refundacyjnej spośród dodanych ogółem 63 produktów tylko jeden jest preparatem innowacyjnym – alarmuje INFARMA. Jednocześnie pojawiają się sygnały o trudnościach w uzgadnianiu treści programów lekowych, co może przełożyć się na problemy w dostępie pacjentów do innowacyjnych terapii także w tym zakresie.

INFARMA zwraca uwagę, że wrześniowa lista jest już trzecią z kolei (po lipcowej i majowej), na której pojawia się tylko jedna innowacja. Jest nią poszerzenie zakresu leków dostępnych dla pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc o preparat zawierający bromek glikopironium. Niepokojące jest, że pomimo obserwowanego wzrostu wydatków płatnika na refundację leków innowacyjnych odsetek ten kształtuje się wciąż na zbyt niskim poziomie. W okresie do końca kwietnia bieżącego roku wyniósł 88,4 mln zł, co stanowi 2,7 zł wszystkich kosztów poniesionych na refundację.

INFARMA wskazuje na praktykę Departamentu Polityki Lekowej (DPL), który w ostatnim czasie rezygnuje z wszczęcia procedury uzgadniania merytorycznej treści programów lekowych – takie sugestie pojawiają się w korespondencji kierowanej do firm przez Ministerstwo Zdrowia. Wynika z nich, że MZ zainicjowało, a DPL realizuje prowadzenie rozmów nie o treści programów lekowych, lecz o ich zasadności. Taka praktyka jest zdaniem INFARMY przedwczesna i bezpodstawna. Wszczęcie procedury uzgodnienia programu lekowego jest obligatoryjne, na co wskazuje treść art. 31 ust. 10 ustawy o refundacji.

Obawy INFARMY budzi fakt, że wyżej opisany instrument zaczyna być wykorzystywany w celu pomniejszenia roli proceduralnych przepisów ustawy dotyczących podstaw wydawania decyzji refundacyjnych i może stać się skróconą drogą do odmów refundacji leków innowacyjnych, bo tylko takie mogą być finansowane w ramach tego typu programów. W konsekwencji polscy pacjenci będą mieli utrudniony dostęp do leków innowacyjnych, które nie będą w wystarczającym stopniu włączane do programów leków.

INFARMA wyraża ogromne zaniepokojenie tą praktyką i zwraca uwagę na potrzebę merytorycznej dyskusji na temat treści programów lekowych i zawartych w nich propozycjach innowacyjnego leczenia.

Źródło: materiały prasowe

Czytaj także: W życie wchodzi nowa lista leków refundowanych

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.