Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Jakie będą priorytety zdrowotne prezydencji Polski w Radzie UE?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 14 września 2023 08:00

Jakie będą priorytety zdrowotne prezydencji Polski w Radzie UE? - Obrazek nagłówka
Fot. iStock/Getty Images
Onkologia, cyfryzacja, profilaktyka, choroby rzadkie i wieku podeszłego oraz rewizja europejskiego prawa farmaceutycznego - to priorytety polskiej prezydencji w Radzie UE wskazywane przez Prezydenta RP i resort zdrowia.

Polska po raz pierwszy prezydencję w Radzie UE sprawowała w II połowie 2011 r. i po raz kolejny obejmie ją w I połowie 2025 r. Prezydencja jest rotacyjna i trwa 6 miesięcy, ale obejmujące ją po sobie trzy kolejne państwa współpracują w zakresie realizacji priorytetów. Trio prezydencji z Polską, jak poprzednio, tworzyć będzie Dania i Cypr.

Prezydenckie i ministerialne priorytety zdrowotne

Na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu zainaugurowano dyskusję o priorytetach naszej prezydencji w zakresie zdrowia podczas obrad okrągłego stołu zorganizowanego przez Instytut Rozwoju Spraw Społecznych.

Zważywszy, że to Prezydent Andrzej Duda będzie nadal sprawował swoją funkcję w okresie prezydencji prezentację głównych priorytetów rozpoczął przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta RP prof. Piotr Czauderna. Wskazał, że ustawy zdrowotne wniesione do Sejmu z inicjatywy Kancelarii Prezydenta prezentują najważniejsze dla głowy państwa kwestie. Są to onkologia, a w jej obszarze transformacja cyfrowa i profilaktyka oraz choroby rzadkie, a także problem starzenia się społeczeństwa.

Reprezentująca resort zdrowia Magdalena Mycek, zastępca dyrektora w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia poinformowała, że priorytetami zdrowotnymi naszej prezydencji powinny być rewizja prawa farmaceutycznego, transformacja cyfrowa, profilaktyka i opieka zdrowotna w kontekście zmian demograficznych.

Cyfryzacja ochrony zdrowia jako priorytet nasze prezydencji została też wskazana przez dr Romana Topora- Mądrego, prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Grzegorza Cessaka, prezesa Urzędu Rejestracji Leków, Wyrobów Medycznych i Produktów.

Priorytety konsultantów i klinicystów

Prof. Jarosław Pinkas, krajowy konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego podkreślał rolę edukacji, bo zdrowie Europejczyków zależy w głównej mierze od ich wyborów zdrowotnych. Ostrzegał też przed zagrożeniami związanymi z uzależnieniem od fentanylu oraz nadużywaniem opioidów. – Europa powinna zacząć z tym walczyć, aby nie popełnić amerykańskiego błędu – powiedział.

Innowacje w onkologii i jakość danych – wskazał jako priorytety prof. Adam Maciejczyk, przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii i dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu.

Prof. Przemysław Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zaznaczył, że choć w prezydenckiej propozycji priorytetów nie znalazła się kardiologia, to przecież transformacji cyfrowa jej dotyczy. Również profilaktyka powinna obejmować redukcję nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii.

Prof. Mieczysław Walczak, konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, członek Rady ds. Chorób Rzadkich zwrócił uwagę na problem otyłości dzieci i poprawy sprawności fizycznej. - Zaledwie 6 % dzieci w wieku szkolnym spełnia jakiekolwiek kryterium sprawności fizycznej, a pozostałe 94% to „inwalidzi” – ubolewał.

Rolę profilaktyki podkreślał prof. Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych CSK MSWiA. Dodał, że jest ona też ważna w kontekście starzejącego się społeczeństwa, bo prowadzona skutecznie zmniejsza liczbę schorzeń w wieku podeszłym.

Na problemy demograficzne i choroby związane z wiekiem wskazywał prof. Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i kierownik Kliniki Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

Według prof. Anny Latos-Bieleńskiej, konsultant krajowej w dziedzinie genetyki klinicznej i przewodniczącej Rady ds. Chorób Rzadkich, priorytetem naszej prezydencji powinno być przygotowanie systemów ochrony zdrowia i społeczeństwa do medycyny genomowej, ponieważ za rozwojem genetyki nie nadąża prawo i edukacja lekarzy.

Zdrowie i gospodarka

Aleksandra Sienkiewicz, dyrektor Forum Zdrowia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców przypomniała, że zdrowie to także jedna z najważniejszych gałęzi gospodarki. Koszty braku zdrowia mają wpływ na pracodawców i przedsiębiorców, a także generują straty gospodarcze. Wśród priorytetów wymieniła transformację cyfrową, promocję profilaktyki i współodpowiedzialności pacjenta za leczenie.

O rewizji prawa farmaceutycznego, podobnie jak Ministerstwo Zdrowia, mówił też Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków. Priorytetem- jego zdaniem – powinno być przywrócenia i rozwój produkcji farmaceutycznej w Europie.

Obecne priorytety zdrowotne prezydencji Hiszpanii

Realizowane obecnie priorytety zdrowotne przez sprawującą prezydencję Hiszpanię to gotowość reagowania systemów ochrony zdrowia UE na nowe zagrożenia zdrowotne, utworzenie europejskiej przestrzeni danych, wzmocnienie EMA, profilaktyka otyłości dzieci oraz nowe rozwiązania w zakresie HIV oraz chorób psychicznych.

Do tej pory najczęstszym priorytetem zdrowotnym realizowanym przez wszystkie kolejne prezydencje w latach 2011-2023 były poprawa dostępu do technologii medycznych – leków i wyrobów oraz innowacje, w tym w e-zdrowiu.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także