Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Jakie będą zmiany ws. metod zapobiegania COVID-19?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 maja 2021 10:35

Jakie będą zmiany ws. metod zapobiegania COVID-19? - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie metody zapobiegania COVID-19.

W związku z koniecznością podejmowania jak najszerszych i najskuteczniejszych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz realizacją przyjętego przez Radę Ministrów Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, proponuje się dalsze rozszerzanie szczepień populacyjnych, zgodnie z którym następuje włączenie kolejnych grup osób, tj. urodzonych w roku 2004 i 2005, jako uprawnionych do szczepień przeciwko COVID-19 realizowanych zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19.

Projektowane rozporządzenie zakłada rozszerzenie grupy osób, u których wykonywane będą szczepienia przeciwko COVID-19, nadając uprawnienia osobom urodzonym w roku 2004 i 2005, tj. osobom, które najpóźniej w dniu przeprowadzenia szczepienia ukończyły 16. rok życia. Projekt jest skorelowany ze zmianą § 27 ust. 1 pkt 11 lit. g rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.).

Szczepienia są wykonywane we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej w tym samym terminie. Zróżnicowanie grup wskazanych do szczepienia w poszczególnych krajach warunkują narodowe strategie szczepień.

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia nie został przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych, z uwagi na konieczność jego pilnego wejścia w życie, a także ze względu na szczególny charakter regulacji. Zatem podjęto decyzję o nieprzedłożeniu projektu do opiniowania i konsultacji, biorąc pod uwagę charakter rozporządzenia.

Projekt był procedowany w trybie odrębnym zgodnie z § 98 w związku z § 140 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), z pominięciem etapu uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych.

Program szczepień przeciwko COVID-19 zostanie sfinansowany ze środków publicznych dedykowanych i zabezpieczonych w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Projekt rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Projekt rozporządzenia będzie miał korzystny wpływ na obywateli niepełnoletnich w wieku 16-17 lat, jak również na osoby niepełnosprawne i starsze. Do szczepień oprócz osób dorosłych zostanie uprawniona również młodzież w wieku 16 i 17 lat, mając na celu ochronę indywidualną przed zakażeniem i wystąpieniem objawów choroby COVID-19.

Z dniem 15 maja 2021 r. zostali uprawnieni do szczepień przeciwko COVID-19 obywatele urodzeni w latach 2004 i-2005, co umożliwi osobom w wieku 16 i 17 lat zaszczepienie się przeciwko COVID-19 i zapewnienie ochrony indywidualnej przed zakażeniem i wystąpieniem objawów choroby COVID-19.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 15 maja 2021 roku.

Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji. Ewentualna ocena i zmiany będą związane ze stanem epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie.

Źródło: RCL

Podobne artykuły

Msolecka
FelietonMałgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024
Nuvaxovid
4 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)