Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Jest nowy konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 26 lipca 2022 10:57

Jest nowy konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii - Obrazek nagłówka

Nowym konsultantem krajowym w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii został prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła.

Profesor Rafał Drwiła jest ordynatorem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie oraz profesorem nadzwyczajnym Katedry i Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielińskiego. W 1983 roku ukończył wydział lekarski Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. Doktorat (1996) oraz habilitację(2009) uzyskał w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł profesora został mu nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2016 roku. Odbył roczne szkolenie kliniczno naukowe w Katolickim Uniwersytecie w Leuven( Belgia) oraz szkolenia kliniczne w Neustadt oraz Huston. Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się na profilaktyce utrat krwi podczas zabiegów kardiochirurgicznych oraz ogrzewaniu pozaustrojowym pacjentów w stanie hipotermii głębokiej. Jest autorem i współautorem kilkuset opracowań w czasopismach krajowych i zagranicznych.


Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin:
• medycyny,
• farmacji,
• innych dziedzin, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia.
Minister może poprosić o wskazanie kandydatów:
• towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie,
• odpowiednie samorządy zawodów medycznych.
Konsultanci krajowi:
• inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań;
• prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie;
• doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;
• opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;
• opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Źródło: MZ/PTAiIT

Zobacz także