Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Jest nowy konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 7 lipca 2022 09:45

Jest nowy konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej - Obrazek nagłówka

Nowym konsultantem krajowym w dziedzinie rehabilitacji medycznej została prof. dr hab. Małgorzata Łukowicz, prof. CMKP, kierownik Kliniki Rehabilitacji CMKP w Otwocku.
Prof. Małgorzata Łukowicz, w 1999 r. uzyskała specjalizację I stopnia z rehabilitacji medycznej, w 2003 r. – II stopień z rehabilitacji medycznej, a w 2011 r. – z balneologii i medycyny fizykalnej.
Prof. Małgorzata Łukowicz jest doświadczonym dydaktykiem i promotorem ponad 100 prac magisterskich na kierunku Fizjoterapia i 4 rozpraw doktorskich. Była powołana do grona ekspertów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Pracowała w zespole ekspertów z zakresu rehabilitacji neurologicznej oraz pediatrycznej. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, autorem ponad 400 publikacji, 60 opublikowanych doniesień zjazdowych, 27 rozdziałów w podręcznikach i monografiach, redaktorem podręcznika „Fizykoterapia. Aspekty kliniczne i biofizyczne”.

Przypomnijmy, że 28 lutego 2022 r. zmarł konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej prof. Piotr Majcher, prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Na stanowisku był wakat.

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin:

• medycyny,

• farmacji,

• innych dziedzin, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia.

Minister może poprosić o wskazanie kandydatów:

• towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie,

• odpowiednie samorządy zawodów medycznych.

Konsultanci krajowi:

• inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań;

• prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie;

• doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;

• opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;

• opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Źródło: MZ/CMKP

Zobacz także