Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Jest projekt zmian rozporządzenia dotyczącego ustalania ryczałtu w sieci szpitali

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 13 czerwca 2018 07:45

Jest projekt zmian rozporządzenia dotyczącego ustalania ryczałtu w sieci szpitali - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
RCL opublikowało projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Przedmiotowy projekt ma na celu umożliwienie zastosowania współczynników korygujących wartość ryczałtu systemu zabezpieczenia, również w odniesieniu do świadczeniodawców, w przypadku których ważność certyfikatu akredytacyjnego, wygasła nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem danego okresu planowania, a jednocześnie nie została zakończona procedura oceniająca prowadzona w związku z wnioskiem o odnowienie
akredytacji.


Warunkiem zastosowania wobec świadczeniodawcy odpowiedniego współczynnika
korygującego wartość ryczałtu systemu zabezpieczenia w danym okresie planowania będzie
przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, nie
później niż do końca drugiego miesiąca okresu planowania, certyfikatu akredytacyjnego
dotyczącego posiadanych profili systemu zabezpieczenia, którego ważność wygasła nie
wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem okresu planowania, wraz z oświadczeniem
kierownika podmiotu leczniczego, że mimo złożenia wniosku o udzielenie akredytacji na
kolejny okres, nie później niż 6 miesięcy przed upływem ważności certyfikatu
akredytacyjnego, nie została zakończona procedura oceniająca.

Proponuje się także wprowadzenie doprecyzowania, iż odpowiednio wzrost lub spadek liczby jednostek sprawozdawczych świadczeń ambulatoryjnych należy ustalać przy uwzględnieniu długości porównywanych okresów, tj. okresu obliczeniowego i okresu porównawczego.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także