Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Jest "Strategia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na lata 2023-2026"

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 23 grudnia 2022 08:41

Jest "Strategia Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na lata 2023-2026" - Obrazek nagłówka
Źródło: GIF
Główny Inspektor Farmaceutyczny ogłosił Strategię Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na lata 2023-2026.

Opracowana przez GIF strategia ma być próbą systemowego podejścia do strategicznego planowania działań Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i świadczyć o orientacji kierownictwa na ewaluację podejmowanych działań w oparciu o wiarygodne mierniki efektywności, a jej celem ma być poprawa funkcjonowania jednostki oraz przygotowanie całego organizmu administracyjnego urzędu do nadchodzących wyzwań.

Strategię opracował Zespół ds. wypracowania Strategii Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, a punktem wyjścia stała się przeprowadzona analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT). Jak podkreśla GIF, powstawanie Strategii wzbogaciły konsultacje wewnętrzne, jak również zewnętrzne z reprezentacją organizacji – interesariuszy rynku farmaceutycznego w Polsce.

Strategia została oparta na Strategicznej Karcie Wyników, uwzględniającej 4 perspektywy: interesariusza, finansową, procesów wewnętrznych i rozwoju. Nadrzędny cel, jaki postawiła przed sobą Inspekcja, to efektywnie realizować nadzór nad rynkiem farmaceutycznym w ramach powierzonych środków.

Implementacja Strategii PIF właśnie się rozpoczyna i będzie polegała na zsynchronizowanej realizacji szeregu projektów oraz działań dedykowanych poszczególnym założonym celom. Zaplanowanych zostało 6 projektów, dla których powołane zostaną zespoły projektowe odpowiedzialne za sprawne, terminowe i kwalitatywne osiąganie założonych celów w przyjętej perspektywie czasowej. Projekty dotyczą: standaryzacji procesów, automatyzacji GIF, poprawy nadzoru nad dostępnością do produktów leczniczych, rozwoju komunikacji zewnętrznej i obsługi interesariuszy, optymalizacji kosztów funkcjonowania oraz działań budujących wiarygodny wizerunek GIF jako atrakcyjnego pracodawcy.

W ocenie jej twórców strategia, aby spełniać swoje zadanie, musi podlegać cyklicznym przeglądom, aktualizacjom, a w uzasadnionych przypadkach również modyfikacjom, aby pozostać dokumentem „żywym”, odpowiadającym na realne potrzeby i uwarunkowania.

Strategia: TU

Źródło: GIF

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także