Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Kiedy doczekamy się wyników badań finansowanych ze środków ABM?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 stycznia 2024 13:10

Kiedy doczekamy się wyników badań finansowanych ze środków ABM? - Obrazek nagłówka

Badania kliniczne, od wczesnej fazy poszukiwania substancji wykazującej potencjalne działanie lecznicze do wprowadzenia na rynek, trwają średnio od 10-15 lat. Agencja Badań Medycznych zawęziła możliwy okres trwania badań do maksymalnie 6 lat. Oznacza to, że pierwszych kompletnych (końcowych) wyników badań klinicznych finansowanych przez Agencję można spodziewać się na przełomie roku 2026 i 2027 r., gdzie do Agencji trafią pierwsze raporty końcowe ze sfinansowanych badań. Wyniki te będą udostępnione interesariuszom systemu ochrony zdrowia, w szczególności MZ, AOTMIT oraz NFZ.

Każde badanie ocenione pozytywnie przez niezależnych ekspertów, na które uzyskano pozwolenie urzędowe, zostało pozytywnie zweryfikowane przez upoważnionych specjalistów z Urzędu Rejestracji Leków i Produktów Biobójczych pod kątem celowości przeprowadzenia badania, przewidywanych korzyści terapeutycznych i korzyści dla zdrowia publicznego, a także przydatności badania klinicznego, ryzyk i niedogodności dla uczestników oraz wiarygodności i odporności danych.

Oznacza to, że przed rozpoczęciem realizacji badania klinicznego jest ono weryfikowane na wielu etapach i przez bardzo wielu ekspertów z różnych gremiów i instytucji. Na potrzeby bieżącego nadzoru nad badaniami klinicznymi, Beneficjenci na etapie monitorowania postępów w projekcie lub na etapie kontroli przekazują Agencji informacje o przebiegu projektów, czy liczbie pacjentów korzystających z terapii. Agencja wymaga od Beneficjentów także informowania o sytuacjach, w których pojawiły się problemy w realizacji badań, bądź z uwagi na najnowsze doniesienia naukowe, realizacja konkretnego badania okazałaby się niecelowa. Proces ten jest stale monitorowany przez opiekunów projektów.

ABM jest w trakcie realizacji 154 niekomercyjnych (niezwiązanych z przemysłem farmaceutycznym) badań klinicznych, które dały szansę zastosowania nowych metod leczenia i diagnostyki dla ponad 60 tysięcy pacjentów. Mając na uwadze potrzebę pokazania bieżących efektów badań prowadzonych ze środków Agencji Badań Medycznych, przekazujemy informacje dotyczące wybranych 30 projektów, realizowanych przez czołowych badaczy w naszym kraju.

inf pras ABM

Tematy

ABM

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.