Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
ABM

Innowacyjne podejścia w leczeniu chorób mózgu

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 18 marca 2024 11:58

Innowacyjne podejścia w leczeniu chorób mózgu - Obrazek nagłówka
18 marca każdego roku obchodzimy Europejski Dzień Mózgu, podkreślając znaczenie zdrowia mózgu dla ogólnego dobrostanu. W kontekście tego święta warto spojrzeć na innowacyjne podejścia w leczeniu chorób mózgu, które stają się coraz bardziej palącym problemem zdrowotnym na skalę globalną.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do 2030 roku choroby mózgu będą stanowiły największe zagrożenie zdrowotne, prowadząc do niepełnosprawności lub śmierci. Jedną z najbardziej powszechnych chorób mózgu jest otępienie, a przewiduje się, że do 2030 roku liczba osób cierpiących na tę przypadłość, w tym chorobę Alzheimera, wzrośnie do 82 milionów, a do 2050 roku do 152 milionów.

Choroba Alzheimera jest jedną z głównych przyczyn otępienia, odpowiadającą za większość przypadków (60-75%). Objawia się stopniowym osłabieniem zdolności poznawczych, w tym pamięci i umiejętności logicznego myślenia. W obliczu tego rosnącego problemu naukowcy poszukują nowych rozwiązań terapeutycznych.

Jednym z tych innowacyjnych podejść jest badanie nad skutecznością fumaranu dimetylu w redukcji atrofii mózgu oraz poprawie funkcji poznawczych u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi i otępieniem związanym z chorobą Alzheimera. Projekt ten, prowadzony przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ma na celu nie tylko poprawę jakości życia pacjentów, ale także zahamowanie postępu choroby.

Innym przykładem jest badanie head to head porównujące wartość funkcjonalną dwóch modeli robotycznie wspomaganej rehabilitacji u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA). Jego celem jest określenie optymalnego modelu rehabilitacji dla osób z SMA w zależności od wieku, wyjściowego stanu funkcjonalnego oraz innych czynników, takich jak typ genetyczny i stosowane leczenie przyczynowe. Projekt Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zakłada ocenę długoterminowych efektów funkcjonalnych rehabilitacji.

Kolejne badanie finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych ma na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania apiksabanu w profilaktyce udaru mózgu u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w stadium 5 i migotaniem przedsionków (SACK), zarówno dializowanych, jak i niedializowanych. Główną hipotezą badawczą jest to, że apiksaban może zmniejszyć częstość występowania udarów niedokrwiennych mózgu bez zwiększania ryzyka krwawień śmiertelnych lub śródczaszkowych w porównaniu z brakiem stosowania antykoagulacji. Badanie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego adresuje lukę w dotychczasowej wiedzy na temat skuteczności i bezpieczeństwa terapii przeciwzakrzepowej u pacjentów z zaawansowaną przewlekłą chorobą nerek i migotaniem przedsionków, co może mieć istotne znaczenie kliniczne dla zarządzania tą grupą pacjentów.

W Europejskim Dniu Mózgu warto pamiętać o potrzebie kontynuowania badań w obszarze chorób wpływających na pracę mózgu oraz wspieraniu innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych, które mogą przynieść pomoc milionom pacjentów na całym świecie.

Z pozostałymi badaniami z dziedziny neurologii i psychiatrii można zapoznać się poprzez wyszukiwarkę badań ABM na stronie: https://wyszukiwarka.abm.gov.pl/

Tematy

ABM

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.