Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

KIF protestuje przeciwko ograniczaniu dostępności do zabiegów fizjoterapeutycznych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 12 grudnia 2022 09:24

KIF protestuje przeciwko ograniczaniu dostępności do zabiegów fizjoterapeutycznych - Obrazek nagłówka
Krajowa Izba Fizjoterapeutów, po zapoznaniu się ze zmianami, które zawiera projekt Zarządzenia Prezesa NFZ, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, z dnia 29 listopada 2022 r., opublikowanego na stronie nfz.gov.pl w dniu 05.12.2022 r., wyraża sprzeciw wobec zmian w zakresie udzielania świadczeń w warunkach domowych.

Fizjoterapeuci za niedopuszczalny uważają zapis: „świadczeniodawca realizujący świadczenia domowe w ramach zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej zobowiązany jest do spełnienia warunków określonych dla zakresu fizjoterapii domowej, o których mowa w rozporządzeniu”. Wprowadzenie tego zapisu wykluczy małe podmioty i indywidualne praktyki fizjoterapeutyczne z możliwości realizacji świadczeń na rzecz pacjentów leżących, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą skorzystać z opieki oferowanej w przychodni.
Kolejna propozycja, z którą KIF nie może się zgodzić, dotyczy rozliczania wyłącznie tych świadczeń w warunkach domowych, które zostały udzielone w miejscu pobytu świadczeniobiorcy na terenie województwa, w którym odbyło się postępowanie konkursowe poprzedzające zawarcie umowy. Zapis ten wprowadza niczym nieuzasadnioną rejonizację usług, która nie ma związku z potrzebami pacjentów ani z zakresem zawartej umowy. Co więcej zapis ten narusza prawo pacjenta do swobodnego wyboru placówki i fizjoterapeuty (art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
Ze wstępnej analizy projektu wynika, że proponowane zmiany w żaden sposób nie wpłyną pozytywnie na jakość i dostępność udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych dla bardzo potrzebujących pacjentów, którzy nie są w stanie korzystać z nich w innych niż domowe warunki. Może to doprowadzić do wykluczenia licznej grupy pacjentów z systemu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, szczególnie pacjentów z mniejszych powiatów, z utrudnionym dostępem do specjalistycznej opieki oferowanej przez fizjoterapeutów.

Źródło: KIF