Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Kolejne województwo z dostępem do trombektomii mechanicznej

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 3 marca 2023 13:40

Kolejne województwo z dostępem do trombektomii mechanicznej - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Projekt rozporządzenia został opracowany w celu zapewnienia pacjentom z województwa lubuskiego dostępu do specjalistycznej procedury trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych. Obecnie jako realizator programu pilotażowego z województwa lubuskiego jest wskazany Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze. Podmiot ten został wprowadzony do załącznika na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2093). Jednak umowa pomiędzy ww. podmiotem leczniczym a lubuskim oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia nie została podpisana.

Rekomendowanym rozwiązaniem problemu jest rozszerzenie wykazu realizatorów programu pilotażowego o świadczeniodawcę z województwa lubuskiego – Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.

Rozwiązanie to pozwoli w pełni osiągnąć cele postawione w programie pilotażowym oraz zabezpieczy dostęp pacjentów do zabiegów trombektomii mechanicznej w województwie lubuskim.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.