Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Kształcenie lekarzy tylko na uniwersytetach? NIL zwrócił się do Komisji Europejskiej w tej sprawie

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 18 stycznia 2023 08:56

Kształcenie lekarzy tylko na uniwersytetach? NIL zwrócił się do Komisji Europejskiej w tej sprawie - Obrazek nagłówka
nil
Otwieranie kierunków lekarskich na kolejnych uczelniach wzbudza sprzeciw środowiska lekarskiego. Pojawiają się argumenty, że zwiększanie liczby absolwentów nie rozwiąże problemów kadrowych w publicznej ochronie zdrowia. Pojawia się za to wiele wątpliwości związanych z zapleczem dydaktycznym takich uczelni i tym samym jakości kształcenia.

Dlatego samorząd lekarski zwrócił się do Komisji Europejskiej w sprawie interpretacji przepisów dotyczących minimalnych wymogów kształcenia lekarzy.

„Art. 24 dyrektywy 2005/36/WE określający minimalne wymogi kształcenia lekarzy stanowi, że kształcenie lekarskie na podstawowym poziomie obejmuje co najmniej pięcioletni okres studiów, obejmujący co najmniej 5 500 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego prowadzonego na uniwersytecie lub pod jego nadzorem” – czytamy w piśmie. Podkreślono, że pojawia się wątpliwość, czy studia prowadzone przez część uczelni można uznać za w pełni zgodne z wymogami określonymi we wspomnianej dyrektywie. „Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uznało, że zasadne jest w tej sprawie zasięgnąć opinii prawnej właściwych służb Komisji Europejskiej” – argumentuje w piśmie prezes NRL Łukasz Jankowski.

22 grudnia do pisma odniósł się minister Przemysław Czarnek. W odpowiedzi powołuje się on na szersze definicje słowa uniwersytet, używanego w przepisach unijnych oraz wymienia regulacje, które jego zdaniem są wystarczające dla potwierdzenia spełnienia warunków możliwości kształcenia lekarzy.

Z kolei prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski tłumaczy, że samorząd lekarski od dawna apeluje, aby kształcenie przyszłych kadr medycznych odbywało się jedynie w warunkach uniwersyteckich, co jest zdaniem NRL zgodne z regulacjami Unii Europejskiej. - Wyrażamy obawę, czy forsowane przez rządzących zwiększenie ilości kadr medycznych kosztem możliwego obniżenia jakości kształcenia nie spowoduje braku możliwości uznawania kwalifikacji części polskich lekarzy w innych krajach Unii Europejskiej – mówi.

Teraz samorząd lekarski czeka na odpowiedź z Komisji Europejskiej.

Źródło: NIL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.