Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Lekarz, który z powodu epidemii nie ukończy stażu podyplomowego może złożyć wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego...

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 9 czerwca 2020 08:51

Lekarz, który z powodu epidemii nie ukończy stażu podyplomowego może złożyć wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego... - Obrazek nagłówka
Pixabay

Mając na względzie umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, w którym braliby udział gdyby nie utrudnienia związane z epidemią, w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2019 r. poz. 602, z późn. zm.) w § 7 dodano ust. 6a i 6b zgodnie, z którymi w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wojewoda może skierować lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w terminie późniejszym, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli lekarz zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie uzyskał prawa wykonywania zawodu w związku z nieukończeniem w terminie stażu podyplomowego.

Zatem lekarz/lekarz dentysta stażysta, który z powodu epidemii nie ukończy w terminie stażu podyplomowego może złożyć wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym, w którym brałby udział gdyby nie utrudnienia w realizacji stażu związane z epidemią. Jeżeli lekarz/lekarz dentysta zostanie zakwalifikowany do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, a nie uzyskał jeszcze prawa wykonywania zawodu w związku z nieukończeniem w terminie stażu podyplomowego, w celu wydania skierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w terminie późniejszym niż 30 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego, lekarz/ lekarz dentysta informuje wojewodę o braku możliwości rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego, gdyż ze względu na sytuację wywołaną stanem epidemii nie uzyskał prawa wykonywania zawodu, w związku z nieukończeniem w terminie stażu podyplomowego. Lekarz/lekarz dentysta powinien jednocześnie poinformować wojewodę o przewidywanym terminie ukończenia stażu i o przewidywanym terminie uzyskania przez niego prawa wykonywania zawodu.

Powyższe rozwiązanie zapewnia lekarzom i lekarzom dentystom, którzy nie ukończą stażu podyplomowego w terminie, możliwość rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego niezwłocznie po zakończeniu przedłużonego stażu podyplomowego, jednocześnie nie pozbawia ich odpowiedniego przygotowania praktycznego niezbędnego do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Źródło: https://www.gov.pl/

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.