Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Lekarze chcą zmian w leczeniu bólu

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 31 stycznia 2020 11:48

Lekarze chcą zmian w leczeniu bólu - Obrazek nagłówka
nil
Prezydium NRL wydało stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu w warunkach ambulatoryjnych.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło szereg uwag do projektu.

W ocenie NRL przepisy rozporządzenia powinny precyzyjnie określać, kiedy lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych zobowiązany jest do zastosowania projektowanego standardu, w tym do sporządzenia karty oceny natężenia bólu. Przepisy § 1 i 5 nie pozwalają na jednoznaczne ustalenie, w jakich sytuacjach obowiązki te powstaną.

Dodatkowym argumentem jest fakt, że zaproponowany wzór karty natężenia bólu jest dostosowany przede wszystkim do leczenia bólu przewlekłego, a np. w codziennej praktyce paliatywnej raczej nie będzie wykorzystywany.

NRL proponuje także rozważenie usunięcia przepisu definiującego skale stosowane do pomiaru natężenia bólu. Tym samym sposób opisu natężenia bólu zostałby pozostawiony decyzji lekarza i mógłby pełniej uwzględniać indywidualne cechy pacjenta, w tym jego wiek, schorzenia i miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego.


Właściwe wydaje się uzupełnienie standardu organizacyjnego leczenia bólu o wskazanie sugerowanych terminów wizyt kontrolnych w celu monitorowania skuteczności leczenia bólu.

Źródło: NIL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.