Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Minister powołuje zespół w celu wspierania sektora biomedycznego

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 26 maja 2023 11:40

Minister powołuje zespół w celu wspierania sektora biomedycznego - Obrazek nagłówka
Fot. iStock/Getty Images
Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw wspierania realizacji Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022–2031.

Zespół stanowi grupę wspomagającą ministra odpowiedzialnego za zdrowie, mającą za zadanie tworzenie raportów, rekomendacji oraz dobrych praktyk, które wspierają realizację założeń "Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031".

Do zadań Zespołu należy:
1) wyznaczanie propozycji kierunków działań w obszarach priorytetowych wskazanych w Programie;
2) opracowanie raportu identyfikującego bariery prawne uniemożliwiające lub utrudniające rozwój sektora
biomedycznego wraz z propozycją zmian legislacyjnych usuwających te bariery;
3) opracowanie dla podmiotów zaangażowanych w rozwój sektora biomedycznego dobrych praktyk
usprawniających zarządzanie sektorem i stymulujących kreowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na
potrzeby gospodarki i sektora ochrony zdrowia;
4) opracowanie i cykliczna aktualizacja katalogu działań realizowanych w sektorze biomedycznym przez
podmioty, których przedstawiciele uczestniczą w pracach Zespołu;
5) sporządzenie raportu końcowego z realizacji Programu, zawierającego informację o rezultatach wdrożenia
działań w nim określonych.

Ponadto skład zespołu będą stanowić:

1) Przewodniczący Zespołu – Prezes Agencji Badań Medycznych;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia;
3) członkowie:
a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
c) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki,
d) przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
e) przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
f) przedstawiciel Narodowego Centrum Nauki,
g) przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego,
h) przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
i) przedstawiciel Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych,

j) trzech przedstawicieli Agencji Badań Medycznych,
k) przedstawiciel Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych „Polmed”,
l) przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
m) przedstawiciel Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego,
n) przedstawiciel Rady Głównej Instytutów Badawczych,
o) przedstawiciel Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed,
p) przedstawiciel Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także

prezydent Andrzej Duda
14 czerwca 2024
iStock-1266944621

Czy odra zaleje Polskę?

26 kwietnia 2024
Zrzut-ekranu-2022-11-24-o-122823
25 kwietnia 2024
Zrzut-ekranu-2022-11-24-o-122823

Dwa nowe świadczenia w AOS

19 kwietnia 2024
Zrzut ekranu 2024-04-3 o 12.06.26

Osteoporoza zabija

4 kwietnia 2024