Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Ministerstwo Zdrowia o finansowaniu testów antygenowych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 grudnia 2020 09:16

Ministerstwo Zdrowia o finansowaniu testów antygenowych - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto

Resort zdrowia przypomina, że testy antygenowe, które są używane przez świadczeniodawców udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, są rozliczane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w rodzajach świadczeń leczenie szpitalne i ratownictwo medyczne. Wynika to z zarządzenia nr 187/2020/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 25.11.2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Warunkiem sfinansowania testów antygenowych jest spełnianie minimalnych kryteriów w zakresie czułości – 90 proc. i swoistości – 97 proc., zgodnych z danymi walidacyjnymi deklarowanymi przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro. W pozostałych rodzajach świadczeń testy nie są finansowane przez NFZ, ale mogą być wykonywane w podmiotach leczniczych w środowisku laboratoryjnym, jak również pozalaboratoryjnym.

Wycena testu przygotowana przez AOTMiT finansowana jest przez NFZ w cenie 32,40 zł i zgodnie z analizą rynku jest to wycena w większości pokrywająca koszty zakupu testów na konkurencyjnym rynku.

Ministerstwo Zdrowia aktualnie zakupiło 2 miliony testów. Obecnie Polska uczestniczy we wspólnym zakupie testów antygenowych na poziomie unijnym. W przypadku chęci zakupu przez Ministerstwo Zdrowia lub jednostki współpracujące, odpowiednie zapytanie zostanie sformułowane przez podległe lub współpracujące podmioty – Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, Agencję Rezerw Materiałowych lub Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.

Źródło: MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.