Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

MZ: 37 rekomendacji dot. farmacji klinicznej

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 21 grudnia 2022 09:12

MZ: 37 rekomendacji dot. farmacji klinicznej - Obrazek nagłówka
Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny opublikowali „Raport 2022. Rozwiązania w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych”, będący efektem prac powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu ds. wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów.

W skład 28-osobowego Zespołu weszli przedstawiciele różnych środowisk funkcjonujących w ochronie zdrowia i zajmujących się świadczeniami zdrowotnymi oraz opieką nad pacjentem hospitalizowanym.

Prace Zespołu nad Raportem trwały rok. Wypracowany dokument stanowi kompromis pomiędzy różnymi wizjami udziału farmaceutów w opiece nad pacjentem hospitalizowanym.

Z dokumentu strategicznego „Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne dla systemu ochrony zdrowia na lata 2021–2027, z perspektywą do 2030 r.” wynika, że Polska uważana jest za jeden z najszybciej starzejących się krajów w Unii Europejskiej, zaś prognozy GUS wskazują na pogłębianie się tego procesu. Wiązać się to będzie ze zwiększonym popytem na usługi w ochronie zdrowia, z uwagi na rosnącą liczbę osób cierpiących z powodu chorób przewlekłych, jak również populację osób starszych, którą charakteryzuje wielochorobowość i związana z tym wielolekowość, niekiedy prowadząca do polipragmazji.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz stale zwiększającą się ofertę produktów leczniczych na rynku, rosnące koszty terapii, upowszechnianie się zjawiska samoleczenia, a dodatkowo zmniejszające się zasoby kadr medycznych, należy poszukiwać dotychczas niewykorzystanych rozwiązań w efektywnej opiece nad pacjentem. Takim rozwiązaniem jest zagospodarowanie potencjału farmaceutów i zwiększenie roli jaką mogą, a nawet powinni, pełnić w systemie ochrony zdrowia.

Wzrost kompetencji zawodowych farmaceutów w ostatnim czasie spowodowany wprowadzeniem do porządku prawnego ustawy z dnia 10 grudnia 2020r. o zawodzie farmaceuty oraz nowymi uprawnieniami takimi jak kwalifikacja do szczepień i szczepienia przeciwko Covid-19 oraz grypie, a także pilotaż przeglądu lekowego prowadzony w aptekach ogólnodostępnych przyczyniły się do skierowania szczególnej uwagi na farmaceutów zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Również sami farmaceuci szpitalni i kliniczni, jak wskazuje przeprowadzona wśród nich ankieta, gotowi są do zmiany modelu ich funkcjonowania w podmiotach leczniczych.

Przedstawiony Raport obejmuje obszary farmacji klinicznej, farmacji szpitalnej oraz wsparcia kadr farmaceutycznych i ich rozwoju, a także wykaz badań zlecanych lub wykonywanych przez farmaceutów w ramach świadczenia usług farmacji klinicznej.

Dział poświęcony farmacji klinicznej prezentuje usługi farmaceuty klinicznego w zakresie wsparcia zespołu terapeutycznego oraz wsparcia pacjenta. Wskazuje też na konieczność współpracy
i budowy zespołów interdyscyplinarnych zajmujących się szeroko pojętą farmakoterapią pacjenta hospitalizowanego. Najważniejszą rekomendacją w tym obszarze jest wsparcie procesu usankcjonowanie obecności farmaceuty klinicznego w oddziale szpitalnym.

Obszar farmacji szpitalnej to około 1000 szpitali funkcjonujących w Polsce, koszty leków stanowią 10-15 % wydatków szpitali i są drugą po wynagrodzeniach częścią wydatków podmiotów leczniczych. Również Raport Najwyższej Izby Kontroli z 2017 roku „Funkcjonowanie Aptek Szpitalnych i Działów Farmacji Szpitalnej – Informacja o wynikach kontroli LPO.430.004.2017” wskazywał na pilną potrzebę pochylenia się nad farmacją szpitalną, szczególnie w kontekście infrastruktury i wyposażenia aptek szpitalnych.

Farmacja szpitalna, jak wskazano w Raporcie, wymaga rozwiązań systemowych w obszarze infrastruktury, w tym informatycznej, optymalizacji wydatków na leki, zarządzania jakością oraz aktywnego udziału w edukacji zespołów terapeutycznych, a także działań podejmowanych w obszarze badań i rozwoju.

Kolejnym działem omówionym w Raporcie jest wsparcie kadr farmaceutycznych i ich rozwoju. Koniecznym wydaje się podjęcie działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności zawodu, m.in. poprzez eliminację zbędnych obciążeń biurokratycznych i przekierowanie aktywności farmaceutów w obszar bezpieczeństwa i jakości prowadzonej farmakoterapii, zarówno na poziomie ogólnym, jak i indywidualnej terapii danego pacjenta. Konieczną wydaje się zmiana systemu kształcenia zarówno przed jak i podyplomowego z uwzględnieniem większej liczby zajęć praktycznych oraz już na etapie studiów kształcenie zespołów interdyscyplinarnych.

W raporcie wskazano 37 rekomendacji konkretnych działań w obszarze farmacji klinicznej i szpitalnej zmierzających do właściwego umiejscowienia farmaceuty klinicznego i szpitalnego w systemie opieki zdrowotnej.

Raport: TU

Źródło: MZ

Podobne artykuły

iStock-1246922598
15 maja 2024
Tomkow--WnD
14 maja 2024
Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Czynność. I wszystko jasne

30 kwietnia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także