Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

MZ odpowiada w sprawie możliwości zmiany przez fizjoterapeutę zaleceń lekarskich

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 22 sierpnia 2018 08:56

MZ odpowiada w sprawie możliwości zmiany przez fizjoterapeutę zaleceń lekarskich - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images

Krajowa Izba Fizjoterapeutów chce, by istniała możliwość modyfikacji w trakcie wizyty fizjoterapeutycznej skierowania dotyczącego planowania prowadzonej terapii, realizowanej w ramach świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej.
Resort zdrowia w odpowiedzi na pismo KIF wyjaśnia, że przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej w obecnym kształcie nie przewidują wprost takiej możliwości.

Jednakże biorąc pod uwagę przepisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty, które weszło w życie w dniu 24 lipca 2018 r. i wskazało jako zadania zawodowe dla osoby uprawnionej do wizyty fizjoterapeutycznej między innymi kwalifikowanie do fizykoterapii, kinezyterapii czy wydawanie orzeczeń dotyczących przebiegu procesu fizjoterapii, wydaje się właściwe zaakceptowanie możliwości uzupełnienia skierowania lub jego modyfikacji w zakresie planu postępowania fizjoterapeutycznego określonego w skierowaniu.
Równocześnie oceny prawidłowości udzielania przedmiotowego świadczenia należy dokonywać w kontekście odnoszących się do tego świadczenia gwarantowanego przepisów prawa powszechnego oraz w odniesieniu do konkretnej umowy zawartej ze świadczeniodawcą.

Zobacz także